Lớp 12Tiếng Anh 12

Unit 9 lớp 12 Speaking – Hội thoại Deserts

Bài học Unit 9 Deserts phần Speaking giúp các em giải thích lý do một số loài động thực vật có thể sống ở sa mạc. Qua đó hướng dẫn các em trình bày về những đặc trưng thiên nhiên của vùng sa mạc.

Work in pair. Check the trees and animals that you think might exist in a desert. Explain your choice.

Bạn đang xem: Unit 9 lớp 12 Speaking – Hội thoại Deserts

(Làm việc theo cặp. Hãy đánh dấu vào những loài động thực vật mà em nghĩ có thể tồn tại được ở sa mạc. Hãy giải thích lựa chọn của em.)

 • banana (cây chuối)                                          crocodile (cá sấu)
 • eucalyptus (cây bạch đàn)                                camel (lạc đà)
 • cactus (cây xương rồng)                                   fox (con cáo)
 • date palm (cây chà là)                                      dog (con chó)
 • grass (cỏ)                                                       lizard (thằn lằn)
 • frog (con ếch)                                                  rabbit (con thỏ)
 • horse (con ngựa)                                             goat (con dê)
 • buffalo (con trâu)                                             sheep (con cừu)

Guide to answer

A. What trees and animals do you think may exist in a desert?

B. The trees I think may exist in a desert are: cacti and (hummock) grasses because they can stand the severe climate there.

A. OK. What about animals?

B. No animal can live in such a extremely severe climate, I think. Very hot during the day and very cold at night.

2. Unit 9 Speaking Task 2

Work in pairs. Find out as many natural features of a desert as possible. Then compare your notes with other pairs. Use the cues below.

(Làm việc theo cặp. Hãy tìm càng nhiều đặc điểm tự nhiên của sa mạc càng tốt. Sau đó hãy so sánh ghi chép của bạn với các cặp khác. Sử dụng những gợi ý bên dưới.)

 – climate                     – plants/trees                 – soil

 – rainfall                     – animals                       – seasons

Guide to answer

 • A. Let’s talk about the natural features of a desert.
 • B. OK. The main thing we can find in a desert is sand, only sand.
 • A. As for trees or plants, we can find few kinds of plants and grass, no trees. They are cacti or hummock grasses
 • B. The frightening feature of a desert to man is its harsh climate: hot and dry with very little rainfall, but too much hot sunshine.
 • A. As a result, very few people can be seen there except for in oases.
 • B. In sum, no beings can exist in a desert for long because of lack of water and food.

3. Unit 9 Speaking Task 3

Work in groups. You are going on an expedition across a desert with some of your friends. Discuss and choose the five most important things you should bring along with you. Explain your choice.
(Làm việc theo nhóm. Bạn sắp thám hiểm sa mạc với một vài người bạn. Hãy thảo luận rồi chọn ra năm thứ cần thiết nhất các bạn sắp mang theo. Giải thích sự lựa chọn của mình.)

– a knife                            – a gun                          – a horse            – food

– a box of match                 – a car                           – a camel            – a blanket

 – water                             – a mosquito net               – a cell phone      – a Walkman

Guide to answer

 • A: What should we bring with us?
 • B: First of all, I think we should have camels. We can’t use a car because there are no petrol stations in a desert and we can’t store enough petrol for a expedition.
 • C: Next we should bring enough food, maybe canned food, and water as there are no shops and water in a desert.
 • D: The fourth thing is knives in case we run out of water, we can use them to cut cacti for water.
 • A: And the last thing I think we should bring with is boxes of matches, to make fires at night to warm or signals.
 • B: OK. In my opinion these things are necessary for us in the expedition.

Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Speaking Unit 9 Lớp 12. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 9 lớp 12 Speaking.

 • Câu 1:
  Rewrite sentences without changing the meaning

  My father had the garage repair his car.

  • A.
   His car was had to repair by the garage.
  • B.
   My father got the garage repair his car.
  • C.
   My father had his car repaired by the garage.
  • D.
   His car was repaired by the garage.
 • Câu 2:

  My parents let me participate in the next camping with my class.

  • A.
   My parents allows me participate in the next camping with my class.
  • B.
   I was let participate in the next camping with my class.
  • C.
   I was let to participate in the next camping with my class.
  • D.
   I was allowed to participate in the next camping with my class by my parents.
 • Câu 3:

  You don’t have to fill in this form now.

  • A.
   You can fill in this form later.
  • B.
   This form doesn’t have to be filled now.
  • C.
   This form isn’t had to fill now.
  • D.
   You don’t need fill in this form now.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Speaking Unit 9 Lớp 12

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Speaking Unit 9 Deserts chương trình Tiếng Anh lớp 12 về sa mạc. Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh THPT Long Xuyên sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng! Sau bài học Speaking này các em chuyển qua bài học mới  Unit 9 Deserts – Listening kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

Đăng bởi: THPT Long Xuyên

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!