Lớp 12Tiếng Anh 12

Unit 8 lớp 12 Reading – Bài dịch Life in the future

Bài học Unit 8 Lớp 12 Life in the future phần Reading cung cấp kiến thức chung về cuộc sống và môi trường. Qua bài học, các em nắm được sự thay đổi của cuộc sống trong tương lai bằng kỹ năng đọc hiểu và phân tích trong nội dung của bài đọc.

Work in pairs. Discuss the following questions. 

Bạn đang xem: Unit 8 lớp 12 Reading – Bài dịch Life in the future

(Làm việc theo cặp. Thảo luận những câu hỏi sau.)

 1. Do you think life will be better in the future? Why/Why not? (Em có nghĩ rằng cuộc sống sẽ tốt hơn trong tương lai? Tại sao?)
 2. List three things that might happen in the future. (Liệt kê 3 điều có thể xảy ra trong tương lai.)

Guide to answer

 1. Yes, because of many new advancements in science and technology, especially in medicine, man’s life will be better. Man no longer fear or fear anxious about incurable diseases, which were considered fatal ones such as cancer, diabets, smallpox…
 2. In the future, three things might happen, I think:
 • First, man can travel into outerspace : to the moon, and other planets in the universe.
 • Next, all dometic chores are done by machine or by robots, and finally, offices will go electronic and people can do most of things with computers such as shopping, buying goods or tickets,…

2. While You Read Unit 8 Lớp 12

Read the text and do the tasks that follow.

(Đọc đoạn văn và làm những bài tập bên dưới)

2.1. Unit 8 Lớp 12 Reading Task 1

Find words or phrases in the passage which have the following meanings.

(Tìm từ hoặc cụm từ trong bài đọc có nghĩa sau)

 1. People who always expect bad things to happen (Những người luôn đợi điều tồi tệ xảy ra)
 2. People who always expect good things to happen (Những người luôn đợi điều tốt đẹp diễn ra)
 3. A period when there’s little economic activity and many people are poor or without jobs (Giai đoạn mà các hoạt động kinh tế sút giảm và có nhiều người nghèo hoặc thất nghiệp)
 4. The use of violent action in order to achieve political aims or to force a government to act (Việc sự dụng các hành động bạo lực để đạt được mục đích chính trị hoặc buộc nhà nước phải hành động)
 5. Be destroyed or removed completely (Bị phá hủy hoặc dỡ bỏ hoàn toàn)
 6. Spacecraft designed to be used for travelling between the earth and a space station (Tàu vũ trụ được thiết kế để phục vụ cho việc đi lại giữa trái đất và trạm không gian)

Guide to answer

 1. pessimissts: người bi quan
 2. optimists: người lạc quan
 3. economic depression: sự suy thoái kinh tế
 4. terrorism: sự khủng bố
 5. wiped out: phá bỏ
 6. space shuttle: tàu con thoi

2.2. Unit 8 Lớp 12 Reading Task 2

Answer the following questions

(Trả lời những câu hỏi sau)

 1. What will happen in an economic depression? (Điều gì sẽ xảy ra khi có suy thoái kinh tế?)
 2. Why, according to pessimists, will the security of the earth be threatened? (Theo những người bi quan thì tại sao an ninh thế giới bị đe dọa?)
 3. What will life be in the future, according to optimists? (Theo những người lạc quan thì cuộc sống trong tương lai sẽ như thế nào?
 4. What are the most important factors that will bring about dramatic changes in different aspects of our life? (Những nhân tố quan trọng nhất làm thay đổi rõ rệt cuộc sống của chúng ta về nhiều mặt là gì?)

Guide to answer

 1. Many large corporations will he wiped out and millions of jobs will be lost.
 2. Because of terrorism as terrorists will be more powerful and more dangerous.
 3. People will be living in a much cleaner environment, breathing fresher air and eating healthier foods. They will be better looked after by a more modem medical system. Their domestic chores will no longer be a burden thanks to the inventions of labour-saving devices.
 4. They are developments in micro-technology – computers and telecommunication.

2.3. Unit 8 Lớp 12 Reading Task 3

Complete the notes about how technology will influence our life in the future. 

(Hoàn tất các ghi chú dưới đây về ảnh hưởng của công nghệ đối với cuộc sống của chúng ta)

 • work: ______________________________________________________________
 • travel: ______________________________________________________________

Guide to answer

 • work: factories will be run by robots; offices go electronic; many people will work from home.
 • travel: normal air travel by very fast space-shuttle, at 15.000 kph; cars will be run on electricity or methane gas and fitted with computers

3. After You Read Unit 8 Lớp 12

Work in groups. Discuss the advantages and disadvantages of robots.

(Làm việc theo nhóm. Thảo luận về những lợi ích và bất lợi của robot)

Guide to answer

 • Dialogue

A : In the future, most work will be done by robots. Certainly there are advantages and disadvanlages both, I think. What advantages do you think can result from it?

B : First, life will be easier and safer. And we can save much labour from factory work to household chores.

C: Dangerous work will be done by robots, so workers are prevented from deadly risks at work.

D: As a result of this, man will have more leisure time to enjoy life, do more creative work or charity activities.

B: But in my opinion, there are also disadvantages about robots. The major disadvantage is so many people will lose their jobs for much more work will be done by machine or automatically.

C: Next, you may get lazy because of much free time.

A: In addition, the maintenance cost is high because of high and complicated technology.

B: Whatever it may happen, man’s life in the future is certainly easier and more comfortable if we know how to use these modem devices wisely.

 • More information

  • advantages: save labour, do difficult jobs so that men have more time to enjoy life or do more creative work
  • disadvantages: replace human beings in many fields so many people will loose their jobs or go jobless.

4. Phần dịch Reading Unit 8 Lớp 12

Cuộc sống tương lai sẽ như thế nào? Với câu hỏi này, người ta có nhiều câu trả lời khác nhau; một số người tỏ ra lạc quan trong khi số khác tỏ ra bi quan. 

Người bi quan cho rằng mọi sự sẽ tồi tệ hơn bây giờ. Cả thế giới sẽ trải qua một gia đoạn suy thoái kinh tế. Nhiều tập đoàn lớn sẽ bị xóa sổ và hàng triệu việc làm sẽ bị cắt giảm. An ninh thế giới sẽ bị đe dọa bởi nạn khủng bố vì các tổ chức khủng bố sẽ ngày càng mạnh hơn và nguy hiểm hơn. Ngược lại, những người lạc quan cho rằng cuộc sống sẽ tốt hơn nhiều so với hiện tại. Chúng ta sẽ sống trong môi trường sạch hơn, hít thở bầu không khí trong lành hơn và ăn những thực phẩm tốt cho sức khỏe hơn. Chúng ta cũng sẽ được chăm sóc tốt tốt hơn nhờ hệ thống y tế hiện đại hơn. Việc nhà sẽ không còn là gánh nặng nhờ những phát minh về thiết bị tiết kiệm sức lao động.

Dù tốt hay xấu, chắc chắn rằng tương lai sẽ có nhiều thay đổi lớn. Những thành tựu trong ngành công nghệ vi mô – máy tính và viễn thông chắc chắn sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến nhiều mặt của đời sống chúng ta. Lấy ví dụ công việc. Robot sẽ thực hiện phần lớn công việc ở nhà máy nên nhà máy sẽ sạch hơn do ít người làm việc ở đó hơn. Văn phòng cũng sẽ được điện tử hóa, kết quả là giấy sẽ hầu hầu như biến mất hoàn toàn. Ngày càng có nhiều người làm việc ở nhà, máy tính sẽ nối mạng đến văn phòng chính. Còn về đi lại, có thể công nghệ tàu con thoi sẽ được dùng trong việc đi lại hàng ngày bằng đường hàng không với tốc độ lên đến 15.000 kilomet một giờ. Xe hơi vẫn được sử dụng nhưng thay vì chạy bằng xăng, chúng có thể chạy bằng bất cứ nhiên liệu nào từ điện cho đến khí mêtan. Xe hơi cũng sẽ được gắn máy vi tính để thông báo về hiệu quả lái xe của chúng ta, và báo cho chúng ta biết nếu có sự cố gì trên đoạn đường phía trước.

Dù chúng ta mong đợi điều gì ở tương lai đi nữa, hãy luôn nhớ rằng quá trình phát triển không bao giờ đi theo con đường thẳng tắp, và lịch sử đầy những diễn biến không thể đoán được. Tuy nhiên, chúng ta tin rằng tương lai nằm trong tay chúng ta và trách nhiệm của chúng ta là góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn.

Practical exercise

Read the passage carefully and choose the correct answer.

In the future, genetic engineering will allow us to create the perfect human. It will be hard to get used to. Parents will order a baby who ‘will grow up to become his new job because he is not quite prepared a genius or to have a Miss World appearance. Also, genetic engineering will allow us to mix plants and animals.

As computers have advanced, they have helped us remember, calculate, organize, and clarify. So it will become easier to deal with things, and much quicker. At a point in a future time, some may claim that computers become about as smart as Newton or Einstein. More advanced computers will be able to be creative, respond to feelings in a feeling way, develop intuition, recognize patterns, and suggest innovative alternatives. There is a hope if we choose to take action. We can select Internet information wisely, choose healthy computer games, limit our exposure to television commercials, and select television programs carefully. People will be aware of the importance of keeping active, getting outside to do more physical activities. We will also plan to make a major sacrifice the next time we buy a car, take the bus. Everybody will be more concerned about making environmentally friendly choices, eating healthy, and helping build a healthier society by shopping at better stores that sell better food.

Most people will be aware that a happy, loving family is a joy to be part of, and that it is a necessary foundation for building a strong society. But it is extremely important for our future that we maintain a healthy perspective. We need to value and appreciate the importance of what can be achieved by loving and committed parents. People need a strong foundation, so it is vital for our society that we encourage parents to work at creating love, joy, and happiness for their children in a .decent, stable, and productive atmosphere.

1. How many aspects of life in the future are referred in the text?

a. One                  b. Two                  c. Three                      d. Four

2. Which aspect is not referred in the text?

a. Education                                             b. Genetic Engineering

c. Computers                                           d. Family

3. The phrase to have a Miss World appearance means that _______.

a. to become a Miss World            b. to enter a beauty contest

c. to be intelligent                         d. to be beautiful

4. According to the text, in the future, _______.

a. it will be difficult for us to select Internet information

b. people will prefer taking a bus to buying a car

c. food will not be sold at shops

d. TV viewers will not be able to escape from seeing a lot of advertising.

5. The last paragraph is about _______.

a. family and parents’ responsibility in the future

b. children’s education

c. children’s health

d. how to build a strong society

Key 
1 2 3 4 5
c a d b a

 

Bài tập trắc nghiệm Reading Unit 8 Lớp 12

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Reading Unit 8 Life in the future chương trình Tiếng Anh lớp 12 về cuộc sống trong tương lai. Để phát triển kỹ năng đọc hiểu về cuộc sống tương lai mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 8 lớp 12 Reading.

 • Câu 1:

  Exercise 1: Read the passage carefully and decide whether statements are True, False or No information

  What happens if, or when, robots are more intelligent than us? If we are going to start to see robots running around with personalities equivalent to human beings, in fifteen or twenty years. It is about time that we start thinking about that now. These machines are being developed. What will be the ultimate effect of this? Should they be allowed to make decisions regarding the application of labour force? What form and how intimate should human-robot relationships become? Is it a good or bad thing if robots become our natural successors and we fade into extinction?

  Today’s computers operate using transistors, wires and electricity. Future computers might use atoms, fibers and light. A new NASA-developed computing device allows machines to work much like the brain. This technology may allow fast-thinking machines to make decisions based on what they see. A planetary rover might use this technology to avoid obstacles. A spacecraft might use the technology to avoid hazards and identify a pre-selected landing site with very high precision. The device works much like the brain, whose power comes from the complex networks of interconnections called “synapses” between brain cells. Networks of these brain cells, called neurons, allow humans to make instant decisions based on an observed image or scene.

  What might the world be like, if computers with the size of molecules become a reality? There will be the types of computers that may be everywhere, but never be seen. Bio – computers with very small size will target specific areas inside your body. Imagine the ways that billions of tiny, powerful computers will change our society. 

  In the future, robots will take place of the human labor force.

  • A.
   True 
  • B.
   False
  • C.
   No information
  • D.
   All are not correct
 • Câu 2:

  Human beings will be in danger of extinction due to robots’ destruction.

  • A.
   True
  • B.
   False
  • C.
   No information
  • D.
   Not given
 • Câu 3:

  So far, the scientists from NASA have developed machines, which work in the same way as the brain. 

  • A.
   True
  • B.
   False
  • C.
   No information
  • D.
   Not given

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Reading Unit 8 Lớp 12

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh THPT Long Xuyên sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng! Sau bài học Reading này các em chuyển qua bài học mới  Unit 8 Life in the future – Speaking kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

Đăng bởi: THPT Long Xuyên

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!