THÔNG TIN 12 TỔ CHUYÊN MÔN CỦA TRƯỜNG THPT LONG XUYÊN


 TỔ TOÁN
 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1

Nguyễn Thanh Tú

Tổ phó

01266.967.709

nguyentunk@gmail.com

2

Lê Văn Luân

 

0919.053.706

leluanhb.angiang@gmail.com

3

Nguyễn Hoàng Giang

 

0943.995.171

ggiang1980@gmail.com

4

Trương Quốc Hùng

 

0945.674.018

hungag2009@gmail.com

5

Ths. Phạm Văn Thịnh

Tổ trưởng

0916.718.389

pvthinhlx@gmail.com

6

Trần Thị Diễm Châu

 

0982.133.309

diemchau.toan.longxuyen@gmail.com

7

Bùi Kim Cương

 

0914.272.507

buikimcuong75@gmail.com

8

Nguyễn Thị Mỹ Ngọc

 

0989.119.495

ntmyngocnk@gmail.com

9

Nguyễn Hữu Ý Nhi

 

0982.199.569

nguyenhuuyennhi@gmail.com

10

Huỳnh Thị Mỹ Hạnh

 

0918.754.494

myhanh.toan.lxag@gmail.com

11

Võ Ngọc Tuấn

 

0908.282.181

tuan_c3longxuyenlx@angiang.edu.vn

12

Ngô Minh Thảnh

 

0918.330.338

ngominhthanhlx@gmail.com

13

Ths. Nguyễn Phước Thịnh

 

0919.380.131

ngphuocthinh@gmail.com

14

Ths. Huỳnh Hữu Hiền

 

0924.396.668

huynhhuuhien.vn@gmail.com

 

 TỔ VẬT LÝ - CN

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1

Phạm Minh Thức

Tổ trưởng

0918.073.424

minhthucnk@gmail.com

2

Nguyễn Bình Đẳng

 

0913.141.731

binh1976dang@gmail.com

3

Diệp Liêu Sa

 

0919.102.609

diepsa67@gmail.com

4

Lê Thị Kim Hai

 

0919.545659

kimhai1969@gmail.com

5

Vũ Thị Phương Oanh

 

01682.538.124

vuthiphuongoanhhb.angiang@gmail.com

6

Ths. Lê Thị Hồng Hạnh

 

0916.792.270

aguhanh83@gmail.com

7

Lê Đỗ Tố Quyên

 

01228.023.376

ldlquyen19691969@gmail.com

8

Ths. Hoàng Văn Thuận

 

01668.483.160

hoangthuanlxag@hotmail


 

 TỔ HÓA HỌC

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1

Huỳnh Long Tiền

 

01658.226.598

hltien7h@gmail.com

2

Trần Anh Thư

 

0937.070.966

anh_thu1212@yahoo.com

3

Trần Thị Mỹ Ý

 

0919.133.667

ttmylx@gmail.com

4

Nguyễn Thị Phượng

Tổ trưởng

0986.453637

nguyenphuonglxn@gmail.com

5

Nguyễn Thị Mộng Tuyền

 

0975.052.523

 

6

Lê Công Thanh

 

0917.143.234

 


 

 

 TỔ SINH – KTNN

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1

Phan Thị Cẩm Nhung

 

0972.651.658

camnhung.thptlongxuyen@gmail.com

2

Lê Thị Ngọc Kiều

 

0902.721.886

lethingockieu@gmail.com

3

Nguyễn Thị Nguyệt Hải

 

0932.946.161

nguyethai.lx@gmail.com

4

Đinh Thị Kim Hương

 

0947.971.886

huongdh5b@gmail.com

5

Nguyễn Đỗ Thùy Lynh

Tổ trưởng

0908.042.999

thuylynh1970@gmail.com

6

Lê Thị Mỹ Hoa

 

01695.675.635

lethimyhoalx@gmail.com

7

Lê Thị Mai Phương

 

0917.769.799

phuongltmlongxuyen@gmail.com

8

Trần Kim Nhật Thảo

 

0917.339.488

nhatthao.1988@gmail.com

 

 

 TỔ TIẾNG ANH

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

SĐT

EMAIL

1

Huỳnh Thị Tuyết Linh

 

0919.464.339

linhhuynh1982@gmail.com

2

Châu Thị Kim Uyên

Tổ trưởng

0989.223.224

luuthanhvo@gmail.com

3

Đinh Trần Hoàng Thuận

 

01687.004.087

dinhtranhoangthuan@gmail.com

4

Lưu Thị Kiều Oanh

 

0918.716.660

luuthikieuoanh@gmail.com

5

Nguyễn Phước Anh Thư

 

 

 

6

Liễu Thị Thanh Nhàn

 

 

 

7

Nguyễn Thị Thu Hương

 

919.726675

thuhuongc3lx@gmail.com

8

Võ Thị Mai Thảo

 

01665.329.305

binhsubk@gmail.com

9

Thái Trí Nhẫn

Tổ phó

0907.207.212

thaitrinhan@gmail.com

10

Võ Duy Thuyết

 

0988.471.176

duythuyetnk@gmail.com

11

Nguyễn Bá Lộc

 

0919.424.084

nguyenbaloclx@gmail.com

 

 

 TỔ NGỮ VĂN


STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1

Trần Quang Diệu Huyền

 

 

 

2

Lê Huyền Thương

 

09771.593.802

 

3

Văng Thị Hồng Hoa

 

 

 

4

Lê Hoàng Uyên Kim

Tổ trưởng

0919.787.571

uyenkim1975@gmail.com

5

Nguyễn Ngọc Trường

Tổ phó

 

 

6

Trần Thị Mỹ Trang

 

0939.903.904

mytrang1109@gmail.com

7

Phan Thị Thanh Hương

 

09992.478.701

 

8

Ths. Lê Thị Thùy Trang

 

0918.933.762

lethithuytrang@gmail.com

9

Huỳnh Tố Quyên

 

0939.878.922

 

10

Hà Tố Uyên

 

0972.565.585

dung_c2myquylx@angiang.edu.vn

11

Trịnh Thị Huế

 

0917.328.685

 

 

 TỔ LỊCH SỬ

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1

Nguyễn Thị Thu Thảo

 

0916719208

 

2

Hồ Minh Trang

 

0395953445

 

3

Lôi Tú Như

Tổ trưởng

01297.990.009

nhulxag@gmail.com

4

Trần Thủy Nguyệt Tâm

 

0942.330.070

 

 

 

 TỔ ĐỊA LÝ

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1

Trần Thị Nhạn

 

399279945

nhantran01689169496@gmail.com

2

Trần Thị Thu Nguyệt

Tổ trưởng

0973.477.514

trannguyetag@gmail.com

3

Lê Thị Kim Oanh

 

0975.924.950

lekimoanh32@gmail.com

4

Võ Thị Ngọc Thủy

 

986044422

ngocthuysaomailx@gmail.com

 

 TỔ GDCD – NGLL

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1

Nguyễn Thị Thu Thảo

 

0909.670.515

linhsamthao@gmail.com

2

Nguyễn Thị Bích Như

 

0944.073.317

bichnhulx1978@gmail.com

3

Nguyễn Thị Phạn

 

989.958434

thiphannk@gmail.com

4

Nguyễn Thị An

 

0909.377.788

nguyenthian1970@gmail.com

5

Trương Lương Thương

Tổ trưởng

0918.899.852

thuongtruong1970@gmail.com


 

 TỔ THỂ DỤC

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1

Nguyễn Văn Kỳ Trân

 

0918.799.157

 

2

Phan Hồng Đức

 

 

 

3

Nguyễn Văn Nghiêm

 

0913.979.970

 

4

Ths.Võ Tấn Hùng

Tổ trưởng

0939.123.779

hungtanag@yahoo.com

5

Huỳnh Văn Ngãi

 

 

 

6

Phan Thành Hải

 

0988.631.748

 

7

Hồ Minh Hùng

 

0919.421.744

 

 

 


 TỔ TIN HỌC


STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1

Nguyễn Trường Giang

 

0939.332.665

ntgiang11th@gmail.com

2

Đỗ Ngũ Châu

 

0949.541.647

donguchauthlx@gmail.com

3

Ths. Nguyễn Thị Anh Thư

 

0989.686.936

anhthuptlx@gmail.com

4

Huỳnh Ngọc Uyên

 

0919.746.009

uyen1752000@yahoo.com

5

Ths. Huỳnh Bửu Ngọc

Tổ trưởng

0989.716.306

hbngoclx@gmail.com

6

Huỳnh Thanh Trí

 

0918.643.343

trilx@yahoo.com

 

 TỔ VĂN PHÒNG 

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1

Nguyễn Thanh Tâm

Phó HT

0945432342

 

2

Lê Minh Phú

Phó HT

0919964499

 

3

Lê Hồng Bích Ngọc

 

0916.775.432

 

4

Phan Thị Hạnh

 

 

 

5

Thái Phương Nga

 

0982.624.826

 

6

Phan Thùy Mỹ Linh

 

0983.919.070

 

7

Trần Thị Trúc Mai

 

 

 

8

Trần Thị Ngọc Hương

Tổ phó

0985.773.992

 

9

Huỳnh Kim Xoa

 

0918157268

 

10

Đinh Ngọc Nồng

 

0919569381

 

11

Nguyễn Văn Tuấn

 

0913618538

 

12

Nguyễn Hùng Cường

 

0939.945.435

 

13

Nguyễn Thành Công

 

01638.542.532