Lớp 11

Tin học 11 Ôn tập chương 4: Kiểu dữ liệu có cấu trúc

Nội dung của bài ôn tập chương 4 về Kiểu dữ liệu có cấu trúc dưới đây nhằm giúp các em nắm vững kiến thức, kĩ năng về kiểu mảng, kiểu xâukiểu bản ghi và chuẩn bị thật tốt cho kì kiểm tra học kì 2 sắp tới. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết bài ôn tập.

Kiểu dữ liệu có cấu trúc được xây dựng từ những kiểu dữ liệu đã có theo quy tắc, khuôn dạng do ngôn ngữ lập trình cung cấp.

Bạn đang xem: Tin học 11 Ôn tập chương 4: Kiểu dữ liệu có cấu trúc

 • Mảng một chiều là dãy hữu hạn các phần tử cùng kiểu.
 • Khai báo: tên mảng, kiểu chỉ số, kiểu phần tử
 • Tham chiếu phần tử mảng một chiều:  tên biến mảng[[U1] chỉ số phần tử]

1.2. Mảng hai chiều

 • Mảng hai chiều là bảng các phần tử cùng kiểu.
 • Khai báo: tên mảng, kiểu chỉ số dòng, kiểu chỉ số cột, kiểu phần tử.
 • Tham chiếu phần tử mảng hai chiều: tên biến mảng[chỉ số dòng, chỉ số cét]

1.3. Kiểu dữ liệu xâu

 • Xâu là dãy các kí tự trong bảng mã ASCII.
 • Các thao tác xử lí thường sử dụng:
  • Phép ghép xâu;
  • Phép so sánh;
  • Các thủ tục và hàm chuẩn.

1.4. Kiểu bản ghi

 • Khai báo kiểu bản ghi: tên bản ghi, tên và kiểu các trường.
 • Tham chiếu trường của bản ghi: .

2. Luyện tập Ôn tập chương 4 Tin học 11

Nhằm giúp các em củng cố lại các kiến thức đã học ở trên, trong phần sau làm các câu hỏi Trắc nghiệm bài ôn tập chương 4 về Kiểu dữ liệu có cấu trúc, các em hãy cùng thử sức để tự đánh giá xem mức độ hiểu bài của mình tới đâu các em nhé. 

2.1. Trắc nghiệm

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Tin học 11 Ôn tập chương 4 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết. 

 • Câu 1:

  Khai báo biến DiemThi để lưu trữ điểm thi môn tin học của 45 học sinh, ta sử dụng: 

  • A.
   var DiemThi: array[1..45] of real;
  • B.
   var DiemThi: array[1..45] of integer;
  • C.
   var DiemThi: array[1…45] of real; 
  • D.
   var DiemThi: array[1…45] of integer; 
 • Câu 2:

  Cho var A: array[1..99] of integer; để tham chiếu tới phần tử thứ 20 của biến mảng A, ta sử dụng:

  • A.
   A20
  • B.
   A[20]
  • C.
   A[1..20] 
  • D.
   A[1..99] 
 • Câu 3:

  Cho trước var B: array[1..N] of real; Hãy cho biết đoạn lệnh sau dùng để làm gì?

  tong:= 0;
  for i:= 1 to N do
            if B[i]
                   tong:= tong + B[i];

  • A.
   Gán giá trị 0 cho biến tong
  • B.
   Tính  tổng  giá  trị của  các  phần  tử lớn  hơn  0 ở 
   trong mảng
  • C.
   Tính tổng giá trị của các phần tử ở trong mảng
  • D.
   Tính  tổng  giá  trị của  các  phần  tử nhỏ hơn  0 ở 
   trong mảng.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

2.2. Bài tập SGK

Các em có thể xem thêm phần hướng dẫn Giải bài tập Tin học 11 Ôn tập chương 4 để giúp các em nắm vững bài học và các phương pháp giải bài tập.

3. Hỏi đáp Ôn tập chương 4 Tin học 11

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tin học THPT Long Xuyên sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: THPT Long Xuyên

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!