Lớp 12Tiếng Anh 12

Tiếng Anh 12 mới Unit 5 Project – Kỹ năng nhóm

Để giúp các em hoạt động theo nhóm và tìm hiểu về một nhóm dân tộc Việt Nam, mời các em tham khảo bài học Unit 5 “Cultural Identity” Tiếng Anh lớp 12 mới phần Project.

Work in groups of four or five. Choose one ethnic group in Viet Nam. Look for information about the features that define the group’s cultural identity. (Làm việc trong nhóm bốn người hoặc năm người. Chọn một nhóm dân tộc ở Việt Nam. Tìm thông tin về các đặc điểm xác định bản sắc văn hóa của nhóm.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 12 mới Unit 5 Project – Kỹ năng nhóm

Suggested ethnic groups (Nhóm dân tộc gợi ý):

– the Rhade (or Ede) in Central Highlands (Rhade (hay Ê Đê) ở Tây Nguyên)

– the Cham in central Viet Nam and An Giang Province (Chăm ở miền Trung Việt Nam và tỉnh An Giang)

– the Tay in northern Viet Nam (Tày ở miền Bắc Việt Nam)

Guide to answer

The Tay in northern Viet Nam

–  Traditional Tay costumes are made from self-made cotton yarn, dyed indigo on men’s and women’s clothes, with almost no decorative pattern. 

– The female has a high collar, Ao Nam Than, five buttons on the neck and the right side, trousers, belts, towels. 

– Festival day, they are wearing a white blouse inside.

– Previously, many Tay women also wear skirts, recently moved to wear pants, long heels, wide feet, 

– The Tay women also have short-sleeved tunics, which go beyond the knees. Jewellery with necklace, bracelet, anklet and silver bead.

Tạm dịch

Người Tày ở miền Bắc Việt Nam

– Trang phục truyền thống của người Tày được làm từ sợi bông tự làm, nhuộm màu chàm trên quần áo nam và nữ, hầu như không có kiểu trang trí.

– Phụ nữ có cổ áo cao, Áo Năm Thân, năm nút trên cổ và bên phải, quần tây, thắt lưng, khăn.

– Ngày lễ, họ mặc áo choàng trắng bên trong.

– Trước đây, nhiều phụ nữ Tày mặc váy, gần đây đã chuyển sang mặc quần, đi giày cao gót,  chân rộng,

– Phụ nữ Tày cũng có áo chẽn ngắn tay, vượt qua đầu gối. Trang sức với vòng cổ, vòng tay, mắt cá chân và hạt bạc.

1.2. Task 2 Unit 5 lớp 12 Project

Design a poster to introduce the ethnic group. Add pictures to make it more attractive. Include the information about: (Thiết kế một poster giới thiệu nhóm dân tộc. Thêm hình ảnh để làm cho nó hấp dẫn hơn. Bao gồm thông tin về:)

– Population (Dân số)

– Region(s) with significant population (Tỉnh với dân số đáng kể)

– Language (Ngôn ngữ)

– Religion and beliefs (Tôn giáo và tín ngưỡng)

– Clothing (Quần áo)

– Traditional food and drink (thực phẩm truyền thống và đồ uống)

– Festivals and music (Lễ hội và âm nhạc)

1.3. Task 3 Unit 5 lớp 12 Project

Introduce your poster to the class and give a presentation on the cultural features of the ethnic group. (Giới thiệu poster của bạn đến lớp và đưa ra một bài thuyết trình về những nét văn hóa của dân tộc.)

Guide to answer

Hello everyone,

I’m Lan and I come from group 4. I’m glad to be here to talk about the Ede in Central Highlands. The group had a population of 331,194 people in 2009 and mainly lives in Dak Lak province.  They speak Rhade.  Their traditional food and drink is forest bitter melon and wine rice.  Their favourite music is musical instruments such as gongs, flutes and drums.  Their traditional clothes for women are shirts and vests and loincloths for men.  There are two main festivals held by the Ede, which are Elephant racing in March and the New Rice Festival or Hua Esei Mrao in October. 

Thank for listening!

Tạm dịch

Chào mọi người,

Mình là Lan và mình đến từ nhóm 4. Mình rất vui để đứng đây nói về người Ê Đê ở Tây Nguyên. Nhóm dân tộc này có tổng dân 331.194 người vào năm 2009 và chủ yếu sống ở tỉnh Đắc Lắc. Họ nói tiếng Ê Đê. Món ăn và đồ uống truyền thống của họ là mướp đắng hái ở rừng và rượu gạo. Thể loại âm nhạc yêu thích của họ là các nhạc cụ như cồng chiêng, sáo và trống. Trang phục truyền thống cho phụ nữ là áo và áo gi-lê và đàn ông là khố. Có hai lễ hội chính được tổ chức bởi người Ê Đê đó là lễ hội đua voi vào tháng Ba và Lễ hội mừng lúa mới hay còn gọi là Hua Esei Mrao vào tháng Mười.

Cảm ơn đã lắng nghe!

Luyện tập

2.1. Kết luận

Kết thúc bài học Unit 5 lớp 12 mới – Project, các em học sinh trong nhóm cần tìm hiểu bản sắc văn hóa của các dân tộc khác nhau ở nước ta; đồng thời hỗ trợ nhau hoàn thành nội dung của dự án này và tự tin trình bày trước lớp.

2.2. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài học phần Unit 5 Cultural Identity – Project chương trình Tiếng Anh lớp 12 mới. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 5 lớp 12 mới Project.

 • Câu 1:
   Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct response to each of the following exchanges

   Alex: “Thank you for taking the time to come here in person.”

  Amy: “____” 

  • A.
   It’s my pleasure.
  • B.
   I don’t know what time that person comes.
  • C.
   I’d love to come. What time?
  • D.
   Do you have time for some gossip? 
 • Câu 2:

   Alex: “How have you been recently?”

  Amy: “____” 

  • A.
   By bus, I think.
  • B.
   It’s too late.
  • C.
   Pretty busy, I think.
  • D.
   No, I’ll not be busy.
 • Câu 3:

  Jenny: “Thanks for the nice gift you bought to us!”

  Peter: “____” 

  • A.
   All right. Do you know how much it costs?
  • B.
   Not at all, don’t mention it.
  • C.
   Actually speaking, I myself don’t like it.
  • D.
   Welcome! it’s very nice of you. 

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Project – Unit 5 Tiếng Anh Lớp 12 mới

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh THPT Long Xuyên sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: THPT Long Xuyên

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!