Lớp 12Tiếng Anh 12

Tiếng Anh 12 mới Unit 3 Speaking – Hội thoại

Bài học hướng dẫn các em tìm hiểu và thực hành hội thoại về một số lối sống xanh, lành mạnh thông qua một số cấu trúc giao tiếp và từ vựng liên quan.

Put the following lifestyle choices in the appropriate box. (Đặt các lối sống sau đây vào ô thích hợp.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 12 mới Unit 3 Speaking – Hội thoại

1. Set your printer’s default to one-sided printing. (Đặt mặc định máy in của bạn để in một chiều.)

2. Walk whenever and wherever possible. (Đi bộ bất cứ khi nào và ở đâu có thể.)

3. Turn off your electric appliances when you do not use them. (Tắt thiết bị điện của bạn khi bạn không sử dụng chúng.)

4.  Ask your parents to buy you a motorcycle for convenient travelling. (Yêu cầu bố mẹ mua cho bạn một chiếc xe máy để thuận tiện du lịch.)

5. Take short showers instead of long baths. (Tắm vòi hoa sen thay vì tắm bồn.)

6.   Ask your parents to get you a new mobile phone immediately after the latest model comes out. (Yêu cầu bố mẹ mua cho bạn một điện thoại di động mới ngay lập tức sau khi phiên bản mới nhất ra mắt.)

7.   Turn off your computer or put it on sleep mode when you do not use it. (Tắt máy tính của bạn hoặc đặt nó vào chế độ ngủ khi bạn không sử dụng nó.)

8.   Start growing an organic vegetable garden. (Bắt đầu trồng một vườn rau hữu cơ.)

9. Clean surfaces with natural products like lemon juice and olive oil. (Làm sạch bề mặt với các sản phẩm tự nhiên như nước chanh và dầu ô liu.)

10. Take part in deforestation and hunting activities. (Tham gia vào các hoạt động phá rừng và săn bắn.)

Green activities Environmentally unfriendly activities

 

 

 

 

Guide to answer

* Green activities

2. Walk whenever and wherever possible.

3. Turn off your electric appliances when you do not use them.

5. Take short showers instead of long baths.

7.   Turn off your computer or put it on sleep mode when you do not use it.

8.   Start growing an organic vegetable garden.

9. Clean surfaces with natural products like lemon juice and olive oil. 

Environmentally unfriendly activities 

1.  Set your printer’s default to one-sided printing. 

4.  Ask your parents to buy you a motorcycle for convenient travelling. 

6.   Ask your parents to get you a new mobile phone immediately after the latest model comes out. 

10. Take part in deforestation and hunting activities.

2. Unit 3 Lớp 12 Speaking Task 2

Work in pairs. Complete the conversation using the lifestyle choices in 1 and the reasons in the box. (Làm việc theo cặp. Hoàn thành cuộc trò chuyện bằng cách sử dụng lựa chọn lối sống trong phần 1 và những lý do trong khung.)

Kevin: Mai, what do you think are green activities at home?

Mai: I’m no expert, but | think that we should _________.

Kevin: Why should we do that?

Mai: Well, the main purpose of doing that is _______.

Kevin: I totally agree with you and I think we shouldn’t ask our parents to ________ since it is
environmentally unfriendly. Just let me explain. Avoid using these vehicles will _____.

Mai: Yes, I totally agree with you. l think everybody should be better aware of green lifestyle that help
protect the environment.

Guide to answer

Kevin: Mai, what do you think are green activities at home?

Mai: I’m no expert, but I think that we should take short showers instead of long baths.

Kevin: Can you tell me more about it?

Mai: Well, the main reason for this is to save electricity water and other non-renewable energy resources.

Kevin: I totally agree with you and I think we shouldn’t ask our parents to buy us motorcycles for convenient travelling since it is environmentally unfriendly. Just let me explain. Avoiding using these vehicles wil help reduce traffic congestion and air pollution, which causes global warming and health problems.

Mai: Yes, I totally agree with you. I think everybody should be better aware of green lifestyles that help protect the environment.

 • Tạm dịch

Kevin: Mai, bạn nghĩ gì về hành động xanh ở nhà?

Mai: Tớ không có chuyên môn, nhưng tớ nghĩ rằng chúng ta nên tắm vòi hoa sen nhanh thay vì tắm bồn tắm lâu.

Kevin: Bạn có thể nói nhiều hơn về điều đó?

Mai: Vâng, mục đích chính cho việc này là để tiết kiệm điện nước và các nguồn năng lượng không tái tạo khác.

Kevin: Tớ hoàn toàn đống ý với bạn và tớ nghĩ chúng ta không nên yêu cầu bố mẹ mua cho chúng ta xe máy để thuận tiện đi lại vì nó không thân thiện với môi trường. Hãy để tôi giải thích. Tránh sử dụng các phương tiện này, tớ sẽ giúp giảm tắc nghẽn giao thông và ô nhiễm không khí, cái mà gây ra sự nóng lên toàn cầu và vấn đề về sức khỏe.

Mai: Vâng, tớ hoàn toàn đồng ý với bạn. Tớ nghĩ mọi người nên biết rõ hơn lối sống xanh giúp bảo vệ môi trường.

3. Unit 3 Lớp 12 Speaking Task 3.

Work in groups of four. Think of a green activity and discuss how it will benefit the environment. Compare your activity with other groups. (Làm việc trong nhóm bốn người. Hãy nghĩ về một hoạt động xanh và thảo luận nó sẽ có lợi thế nào cho môi trường. So sánh hoạt động của bạn với các nhóm khác.)

Guide to answer

– A green activity is plant many tree.

– Benefit: 

+ reducing pollution.

+ conserving natural resource

+ contributing to conservation of forest and wildlife.

+ helping to maintain the ecological balance on the earth, so that all living beings can survive and thrive in their natural habitat.

 • Tạm dịch

– Một hoạt động xanh là trồng nhiều cây

– Lợi ích:

+ Giảm ô nhiễm môi trường

+ Bảo tồn thiên nhiên.

+ Góp phần bảo vệ rừng và động vậ hoang dã.

+ Giúp duy trì sự cân bằng sinh thái trên trái đất, để tất cả có thể sinh tồn và phát triển trong môi trường sống tự nhiên của chúng.

4. Bài tập trắc nghiệm Unit 3 Lớp 12 Speaking

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 3 The green movement – Speaking chương trình Tiếng Anh lớp 12 mới về chủ đề Cách mạng xanh. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 3 lớp 12 mới Speaking.

 • Câu 1:

  Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct response to each of the following exchanges. 

  Did you have a good weekend?

  • A.
   Yes, let’s keep in touch.
  • B.
   Yes, I am a teacher.
  • C.
   Yes, it is lovely.
  • D.
   Yes, I didn’t do much.
 • Câu 2:

  During the trip, we can visit some wildlife reserves to see lions and giraffes.

  • A.
   That’s great. How does it work?
  • B.
   Oh, I see. No problem.
  • C.
   Really? I am so excited. 
  • D.
   That was OK at first.

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

5. Hỏi đáp Speaking Unit 3 Lớp 12

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh THPT Long Xuyên ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

Đăng bởi: THPT Long Xuyên

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!