Lớp 12Tiếng Anh 12

Tiếng Anh 12 mới Unit 2 Project – Kỹ năng nhóm

Work in groups. Choose a city or a country, and find out how it has undergone urbanisation. Prepare a presentation of the results. Think about how to organise your information. (Làm việc nhóm. Chọn một thành phố hay một quốc gia, và tìm hiểu nó đã trải qua đô thị hóa như thế nào. Chuẩn bị một bài thuyết trình về các kết quả. Hãy suy nghĩ về làm thế nào để tổ chức thông tin của bạn.)

Here are some guiding questions:

What’s the city/country?

Bạn đang xem: Tiếng Anh 12 mới Unit 2 Project – Kỹ năng nhóm

When did urbanisation in this city/country begin?

What are the “pull” factors of this area?

What benefits has urbanisation brought to the area?

What are the negative effects? What has caused these problems?

What do you think should be done to improve this situation?

Practise in your groups and then give a 15-minute presentation to the class.

Invite the rest of the class to ask you questions at the end.

Tạm dịch:

Dưới đây là một số câu hỏi hướng dẫn:

Thành phố / quốc gia là gì?

Khi nào đô thị hóa ở thành phố / quốc gia bắt đầu?

Các yếu tố “đẩy” của khu vực này là gì?

Những lợi ích đô thị hóa mang lại cho khu vực này?

Những tác động tiêu cực là gì? Điều gì đã gây ra những vấn đề này?

Bạn nghĩ những gì nên được thực hiện để cải thiện tình trạng này?

Thực hành trong nhóm của bạn và sau đó đưa ra một bài thuyết trình 15 phút đến lớp.

Mời các thành viên còn lại của lớp hỏi bạn những câu hỏi ở cuối.

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 2 Life Urbanisation – Project chương trình Tiếng Anh lớp 12 mới về chủ đề Đô thị hoá. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 2 lớp 12 mới Project.

 • Câu 1:

  Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.

  The first wave of urban _______ took place in more developed countries, especially in Europe and North America.

  • A.
   migration
  • B.
   immigration
  • C.
   emigration
  • D.
   evacuation
 • Câu 2:

  What are the socio-economic impacts of relocation as the result of the process of urbanisation and _______ on individuals and their livelihoods in Viet Nam?

  • A.
   centralisation
  • B.
   industrialisation
  • C.
   restoration
  • D.
   sanitation

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Project Unit 2 Lớp 12 mới

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh THPT Long Xuyên ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! ​

Đăng bởi: THPT Long Xuyên

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!