Lớp 11

Tiếng Anh 11 mới Unit 10 Listening – Nghe

Bài học Unit 10 Tiếng Anh lớp 11 mới phần Listening sẽ cho các em nghe nội dung về lối sống lành mạnh và tuổi thọ.

Discuss with your partner. (Thảo luận với bạn bên cạnh.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 11 mới Unit 10 Listening – Nghe

a. Do you exercise every day?

b. If yes, what’s your favorite activity? if no, why don’t you exercise?

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

a. Bạn có luyện tập hàng ngày không?

b. Nếu có, hoạt động yêu thích của bạn là gì? Nếu không, tại sao bạn không tập thể dục?

2. Unit 10 Lớp 11 Listening Task 2

Look at the pictures. Listen to John Keith, a fitness instructor, talking about four types of physical activity. Number the pictures as you listen. (Nhìn tranh và lắng nghe John Keith, một huấn luyện viên sức khỏe đang nói về bốn loại hình thể dục. Đánh số các bức tranh khi em nghe.)

Câu trả lời chi tiết:

a. fitness walking

b. aerobic exercise

c. yoga

d. swimming

a. 4               b. 1             c. 3             d. 2

3. Audio Script Unit 10 Lớp 11 Listening

Audio Script:

My name’s John Keith and I’ve been a fitness instructor for more than ten years. Today I’d like to talk about the precautions we all need to take when doing different types of physical activity. 

Aerobic exercise seems very simple and easy to do. However, studies have shown that if you do your workout outdoors in the hot and sunny weather, your body can overheat and lose a lot of fluid. This can lead to heat stroke. You should drink a glass of water before a workout and then pase regularly to drink more. You should also exercise early in the morning when it’s not too hot. 

Next IS swimming. It’s verv important to be safe in the water. Swimming pools may look safe, but you should always test the pool water before jumping in. Cold water can make your blood pressure and heart rate go up. Make sure you have warmed up your body by stretching or jumping. Don’t swim in bad weather, especially in rivers,lakes or the sea. If you are swimming and lightning strikes, vou risk serious injury or death. 

Now, how about yoga? This exercise may look easy and suitable for people of all ages. However, if it’s not done properly, it can do more harm than good. You need to do some warm-up exercise such as stretching before you start your yoga practice. This will relax your muscles and prevent any damage to your joints.

The last type of physical activity is fitness walking. First, you need good shoes to keep you comfortable and pain-free. Next, when you walk, don’t look at your feet. This will slow you down and cause back pain. Finally, remember to bring water with you and drink at least 150 ml for every 15 minutes of walking.

That’s all from me for today. Hope you find these safety precautions useful. Thanks for listening.

Tạm dịch:

Tên tôi là John Keith và tôi đã là một giảng viên thể dục trong hơn mười năm. Hôm nay tôi muốn nói về những biện pháp phòng ngừa mà tất cả chúng ta cần phải làm khi thực hiện các hoạt động thể chất khác nhau.

Tập thể dục aerobic dường như rất đơn giản và dễ dàng để tập. Tuy nhiên, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nếu bạn luyện tập ngoài trời trong thời tiết nắng nóng, cơ thể bạn có thể bị quá nóng và mất rất nhiều nước. Điều này có thể dẫn đến đột quỵ vì nóng. Bạn nên uống một cốc nước trước khi tập luyện và sau đó thường xuyên uống nhiều hơn. Bạn cũng nên tập thể dục vào sáng sớm khi trời không quá nóng.

Tiếp theo bơi. Rất quan trọng để được an toàn trong nước. Bể bơi có thể trông an toàn, nhưng bạn nên luôn luôn kiểm tra nước hồ bơi trước khi xuống. Nước lạnh có thể làm cho huyết áp và nhịp tim tăng lên. Hãy chắc chắn rằng bạn đã làm ấm cơ thể của bạn bằng cách kéo dài hoặc nhảy. Đừng bơi trong thời tiết xấu, đặc biệt là ở sông, hồ hoặc biển. Nếu bạn đang bơi và sét đánh, bạn sẽ bị thương tích nghiêm trọng hoặc chết.

Bây giờ, còn yoga thì sao? Bài tập này có vẻ dễ dàng và phù hợp với mọi người ở mọi lứa tuổi. Tuy nhiên, nếu nó không được tập đúng, nó có thể có hại nhiều hơn lợi. Bạn cần phải tập một số bài tập khởi động như dãn cơ trước khi bạn bắt đầu tập yoga. Điều này sẽ thư giãn cơ bắp của bạn và ngăn ngừa bất kỳ tổn thương nào cho khớp của bạn.

Loại hoạt động thể chất cuối cùng là đi bộ thể dục. Trước tiên, bạn cần giày dép tốt để giữ cho bạn thoải mái và không đau. Tiếp theo, khi bạn đi bộ, đừng nhìn vào đôi chân của bạn. Điều này sẽ làm bạn chậm lại và gây ra đau lưng. Cuối cùng, nhớ mang theo nước và uống ít nhất 150 ml mỗi 15 phút đi bộ.

Đó là tất cả chia sẻ của tôi cho ngày hôm nay. Hy vọng bạn tìm thấy những biện pháp phòng ngừa an toàn hữu ích. Cảm ơn vì đã lắng nghe.

3. Unit 10 Lớp 11 Listening Task 3

Listen again. Which safety rules are mentioned to each type of physical activity? Tick the correct boxes. (Nghe lại và nói xem nguyên tắc an toàn nào cho mỗi loại hình thể dục đang được đề cập đến.)

 aerobic exercise                  swimming              yoga             fitness walking

1. You should consider the weather conditions.

 

     

2 Drink plenty of water.

 

     

3. A warm-up before the activity is necessary.

 

     

4. You should check if the water is too cold.

 

     

5. Stretching and relaxing your muscles will help prevent joint damage.

 

     

6. You need comfortable shoes.

 

     

7. Looking at your feet will slow you down and cause back pain.

 

     

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

aerobic exercise                  swimming         yoga             fitness walking

1. You should consider the weather conditions.

x

x    

2 Drink plenty of water.

x

    x

3. A warm-up before the activity is necessary.

 

x    

4. You should check if the water is too cold.

 

     

5. Stretching and relaxing your muscles will help prevent joint damage.

 

  x  

6. You need comfortable shoes.

 

    x

7. Looking at your feet will slow you down and cause back pain.

 

    x

6. Bài tập trắc nghiệm Listening Unit 10 Lớp 11

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 10 Healthy life and longevity – Listening chương trình Tiếng Anh lớp 11 mới. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 10 lớp 11 mới Listening.

 • Câu 1:

  A______ makes the body more efficient and enhances the body’s ability to respond to stress.

  • A.
   fitness
  • B.
   morning exercise
  • C.
   training
  • D.
    workout
 • Câu 2:

  Many doctors recommend_____ as a way to reduce stress.

  • A.
   medication
  • B.
   thinking
  • C.
   silence
  • D.
   calmness
 • Câu 3:

  The acid in nonstick pans is associated with birth and developmental defects,________system problems, and cancer.

  • A.
   immune
  • B.
   immunity
  • C.
   immunization
  • D.
    immunized

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

7. Hỏi đáp Listening Unit 10 Lớp 11

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh THPT Long Xuyên ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

Đăng bởi: THPT Long Xuyên

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!