Lớp 11

Tiếng Anh 11 mới Unit 10 Communication And Culture – Giao tiếp và văn hoá

Bài học Unit 10 Tiếng Anh lớp 11 mới phần Communication and Culture giúp các em hình tượng về lối sống khỏe mạnh và tuổi thọ. 

Listen to Phong’s talk about meditation. Complete the notes below. (Hãy nghe bài nói chuyện của Phong về thiền hành. Hoàn thành bảng bên dưới.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 11 mới Unit 10 Communication And Culture – Giao tiếp và văn hoá

1. Phong has practised meditation for____ years.

2. Recommendations for meditation:

a. Location: at a____place

b. Time: ____or ____

c. Duration: ___/ a day

d. Techniques: Listen to ____and breathe ____.

3. Benefits of meditation:

a. ____

Reason: You would feel completely at ease if .

b. ______

Reason: Your body stops producing stress hormones and other chemicals that

Bài dịch và câu trả lời chi tiết

1. Five (5)

2. a. Location: at a quiet place

b.Time: at night or early morning.

c. Duration: 15minutes / a day

d. Techniques: Listen to the silence around you and breathe slowly and deeply.

3. Benefits of meditations:

a. Relievig stress

b. Reason: … you let your mind relax.

c. Staying healthy and living longer

d. Reason: … may weaken your immune system.

Tạm dịch:

1. Phong đã tập thiền trong năm / 5 năm.

2. Đề xuất cho thiền:

a. Địa điểm: ở một nơi yên tĩnh

b. Thời gian: vào ban đêm hoặc sáng sớm

c. Thời lượng: 15 phút / ngày

d. Kỹ thuật: Nghe sự im lặng xung quanh bạn và hít thở từ từ và sâu.

3. Lợi ích của thiền:

a. Giảm căng thẳng

Lý do: Bạn sẽ cảm thấy hoàn toàn thoải mái nếu bạn để cho tâm trí của bạn thư giãn.

b. Giữ sức khoẻ và sống lâu hơn

Lý do: Cơ thể bạn ngừng sản xuất hormon gây căng thẳng và các hóa chất khác có thể làm suy yếu hệ miễn dịch của bạn.

Audio Script:

In this technological era, we can enjoy a better lifestyle, but we often work under pressure and feel stressed. Luckily. I’ve found a way to take my mind away from daily worries by one simple way: meditation.

I’ve pratised meditaion for five years, and I can say its benefits are obvious. Most importantly, meditation helps to relieve stress. While you meditate, you stop thinking about your work or everyday worries. Yoga experts advise that you should find a quiet place and meditate at night or earlv morning – when you are not disturbed by anything. Then vou can just listen to the silence around you and breathe slowly and deeply. If you let your mind relax that way. you would feel completely at ease. Secondly, when you meditate, your heart rate slows down and your body stops producing stress hormones and other chemicals that may weaken your immune system. This helps you to stay healthy and live longer.

Practising meditation does not require too much of your money or time. Just spend 15 minutes a day meditating and you will have your own peace of mind.

Dịch Script:

Trong kỷ nguyên công nghệ này, chúng ta có thể hưởng thụ một lối sống tốt hơn, nhưng chúng ta thường làm việc dưới áp lực và cảm thấy bị căng thẳng. May mắn thay. Tôi đã tìm ra cách để tránh khỏi những lo lắng hàng ngày bằng một cách đơn giản: thiền định.

Tôi đã chuẩn bị thiền trong năm năm, và tôi có thể nói những lợi ích của nó là hiển nhiên. Quan trọng nhất, thiền giúp giảm căng thẳng. Trong khi bạn suy gẫm, bạn sẽ không nghĩ về công việc hoặc lo lắng hàng ngày của bạn. Các chuyên gia yoga khuyên bạn nên tìm một nơi yên tĩnh và thiền vào ban đêm hoặc buổi sáng sớm – khi bạn không bị quấy rầy bởi bất cứ điều gì. Sau đó, bạn chỉ có thể lắng nghe sự im lặng xung quanh bạn và hít thở từ từ và sâu. Nếu bạn để tâm trí của bạn thư giãn theo cách đó. Bạn sẽ cảm thấy hoàn toàn thoải mái. Thứ hai, khi bạn thiền định, nhịp tim của bạn chậm lại và cơ thể bạn ngừng sản xuất các hoóc môn căng thẳng và các hóa chất khác có thể làm suy yếu hệ thống miễn dịch của bạn. Điều này giúp bạn giữ được sức khoẻ và sống lâu hơn.

Tập thiền không đòi hỏi quá nhiều tiền bạc hay thời gian của bạn. Chỉ cần dành 15 phút một ngày để thiền định và bạn sẽ có được sự yên tâm.

2. Unit 10 Lớp 11 Communication Task 2

Discuss the questions with a partner. (Thảo luận những câu hỏi dưới đây với bạn bên cạnh.)

1. Do you know any other ways to relieve stress and feel relaxed?

2. Which do you think works best? Why?

Bài dịch và câu trả lời chi tiết

Some ways to relieve stress and feel relaxed:

 • watching an entertainint: movie or TV programme
 • reading a book
 • being in the company of friends
 • lying on the beach
 • spending the weekend in the countryside

Bài dịch:

1. Bạn có biết cách nào khác để giảm căng thẳng và cảm thấy thư giãn?

 • Xem phim giải trí hoặc chương trình truyền hình
 • Đọc sách
 • Tụ tập với bạn bè
 • Nằm dài trên bãi biển
 • Dành kỳ nghỉ cuối tuần ở nông thôn

2. Bạn nghĩ làm việc tốt nhất? Tại sao?

3. Unit 10 Lớp 11 Culture Task 1

Decide whether the following statements are true (T), false (F), or not given (NG). Tick the correct box. (Những câu phát biểu dưới đây đúng (T), sai (F), hay không có thông tin (NG). Đánh dấu vào ô đúng.)

A LONGEVITY HOT SPOT

Nagano is a mountainous: landlocked prefecture in the centre of Japan, with a population of more than two million. In 2014: the life expectancy there was 87.2 years for women and 80.9 for men, which is one of the highest in the world.

The region once experienced high death rates from causes such as stroke and heart attacks. This was attributed to the residents’ favourite food: salted, pickled vegetables and miso, a kind of fermented soy bean paste. Being inland, Nagano does not have readily available seafood, and salt was used to process and preserve food for use in the long snowy winters.

The turning point was in 1981, when the non-profit Nagano Dietetic Association decided to take action. The first step was a campaign to reduce salt intake and promote a healthier diet and lifestyle. Volunteers were trained to conduct nutrition seminars at supermarkets, shopping malls, and community centres. At first, it was difficult to convince people to change, but gradually it became easier. The efforts paid of with surprising speed. By 1990, life expectancy had risen by three years in a decade, and the death rates due to heart disease had decreased.

The local government has also taken other measures in cooperation with the association: organising routine health check-ups, creating hundreds of walking trails for residents to exercise, and building hot springs for local people to recover from ill health.

The efforts of Nagano’s residents and the government to change the lifestyle and prolong life have been really successful. Nagano is an excellent model that the rest of the world can follow: education, dietary changes, exercise, and the spirit of cooperation can make a difference.

  T F NG
1. Nagano Prefecture is surrounded by sea.      
2. The favourite food of Nagano residents is fish.      
3. Before 1981, the main cause of Nagano’s high death rates was their high intake of salt.      
4. The campaign to improve residents’ longevity was first launched by the local government.      
5. After ten years, the efforts to lower Nagano’s death rates from heart disease succeeded.      
6. Hot springs can help to treat heart disease.      
7. Nowadays, people from all over the world travel to Nagano to study its health-care model.    

 

 

Bài dịch và lời giải chi tiết:

  T F NG
1. Nagano Prefecture is surrounded by sea.   x  
2. The favourite food of Nagano residents is fish.      
3. Before 1981, the main cause of Nagano’s high death rates was their high intake of salt. x   x
4. The campaign to improve residents’ longevity was first launched by the local government.   x  
5. After ten years, the efforts to lower Nagano’s death rates from heart disease succeeded. x    
6. Hot springs can help to treat heart disease.     x
7. Nowadays, people from all over the world travel to Nagano to study its health-care model.     x

Tạm dịch:

Một điểm nóng về tuổi thọ

Nagano là một quận miền núi bao quanh là đất liền nằm ở trung tâm nước Nhật với dân số khoảng hơn 2 triệu người. Năm 2014 tuổi thọ của người dân ở đây là 87,2 đối với nữ và 80.9 đối với nam, là một trong những nơi có tuổi thọ cao nhất thế giới.

Đã có thời vùng này có tỉ lệ tử vong cao do những nguyên nhân như đột quỵ và tim mạch. Điều này được cho là do món ăn yêu thích của dân cư vùng này mà ra, đó là ăn các loại rau quả ngâm muối và muối chua, một loại chất đậu nành lên men. Vì là một vùng bao bọc bởi đất liền nên Nagano không có sẵn hải sản, và muối được dùng để chế biến và bảo quản thức ăn sử dụng vào những mùa đông tuyết dài.

Một bước ngoặt đã xảy ra năm 1981, khi mà Hiệp hội chăm sóc chế độ ăn uống phi lợi nhuận của Nagano ra đời, quyết định đưa ra chương trình hành động. Đầu tiên là một chiến dịch làm giảm bớt việc ăn nhiều muối, khuyến khích chế độ ăn kiêng và lối sống lành mạnh. Những tình nguyện viên được huấn luyện tiến hành những buổi nói chuyện về dinh dưỡng tại các siêu thị, trung tâm mua sắm và cộng đồng dân cư. Ban đầu thật khó thuyết phục người dân thay đổi thói quen ăn uống, nhưng dần dần việc đó trở nên dễ dàng hơn. Những nỗ lực đã đạt được với một tốc độ đáng ngạc nhiên. Trước 1990, tuổi thọ đã tăng được 3 năm trong một thập niên và tỉ lệ tử vong do bệnh tim mạch đã giảm xuống.

Chính quyền địa phương cũng đã thực hiện những biện pháp khác trong việc hợp tác với hiệp hội này chức các buổi khám sức khỏe định kỳ, tạo ra hàng trăm con đường đi bộ cho người dân ở đó tập thể dục, xây dựng nhiều khu suối nước nóng cho dân địa phương phục hồi sức khoẻ sau khi đau ốm.

Những nỗ lực của người dân Nagano và chính quyền địa phương nhằm làm thay đổi lối sống và kéo dài tuổi đã thành công. Nagano là một mô hình xuất sắc khiến các vùng đất khác trên thế giới có thể học tập: giáo dục, sự thay đối trong chế độ ăn uống, luyện tập thể dục và tinh thần hợp tác đã đem lại sự khác biệt.

4. Unit 10 Lớp 11 Culture Task 2

Discuss with a partner. (Thảo luận với bạn bên cạnh)

1. What is the key to Nagano’s success in its efforts to improve people’s health and longevity?

2. If Viet Nam wants to follow Nagano’s model, what is the first step to take?

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. Edducation. đietarv changes, exercise, and the spirit of cooperation.

2. Suggested answer: There should be close coopertaion between local governments, health associations and residents. The first step should be for a local health association to start a campain for promoting a healthy lifestyle and nutrition, winning the support of the local residents and local government.

Bài dịch:

1. Cái gì là chìa khóa thành công của Nagano trong nỗ lực nâng cao sức khoẻ và tuổi thọ của con người?

Giáo dục, thay đổi chế độ ăn uống, tập thể dục, và tinh thần hợp tác.

2. Nếu Việt Nam muốn theo mô hình của Nagano, bước đầu tiên cần làm là gì?

Cần có sự hợp tác chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, hiệp hội y tế và người dân. Bước đầu tiên là để một hiệp hội y tế địa phương bắt đầu một chiến dịch quảng bá lối sống lành mạnh và dinh dưỡng, giành được sự ủng hộ của cư dân địa phương và chính quyền địa phương.

3. Bài tập trắc nghiệm Communication and Culture Unit 10 Lớp 11

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 10 Healthy lifestyle and longevity sites chương trình Tiếng Anh lớp 11. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 10 lớp 11 mới Communication And Culture.

 • Câu 1:

  Health Benefits of Yoga

  Yoga is a healthy lifestyle. One of the benefits of yoga is that you can choose a yoga style that is suitable for your lifestyle, such as hot yoga, power yoga, relaxation yoga, etc. If you are a yoga beginner, Hatha Yoga, which focuses on basic postures at a comfortable pace, would be great for you. If you want to increase strength through using more of your own body’s resistance, Power Yoga may be right for you. Whether you prefer you’re at home, in a private session, watching a DVD or at a studio or gym, there are a huge variety of options available to suit your goals and needs.

  Improved flexibility is one of the first and most obvious benefits of yoga. During your first class, you probably won’t be able to touch your toes. But if you stick with it, you’ll notice a gradual loosening, and eventually, seemingly impossible poses will become possible. Each of the yoga poses is built to reinforce the muscles around the spine, the very center of your body, which is the core from which everything else operates. When the core is working properly, posture is improved, thus alleviating back, shoulder, and neck pain.

  Strong muscles do more than look good. They also protect us from conditions like arthritis and back pain, and help prevent falls in elderly people. And when you build strength through yoga, you balance it with flexibility. If you just went to the gym and lifted weights, you might build strength at the expense of flexibility.

  Yoga gets your blood flowing. More specifically, the relaxation exercises you learn in yoga can help your circulation, especially in your hands and feet. Yoga also gets more oxygen to your cells, which function better as a result. Twisting poses are thought to wring out venous blood from internal organs and allow oxygenated blood to flow in once the twist is released. Many studies found that a consistent yoga practice improved depression and led to greater levels of happiness and better immune function.

  Yoga is a very convenient type of exercise because______ .

  • A.
   we can watch a DVD at a studio or gym and follow it
  • B.
   we can choose a yoga style that is suitable for our lifestyle
  • C.
   we can choose Hatha Yoga to focus on basic postures or to increase strength
  • D.
   there are a huge variety of options available for our private session
 • Câu 2:

  According to yoga’s principles, the spine is of great importance because_____.

  • A.
   when the spine is working properly, postures will become possible
  • B.
   seemingly impossible poses will become possible
  • C.
   it is the center of your body, from which other muscles operate
  • D.
   we can avoid back, shoulder, and neck pain

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

4. Hỏi đáp Communication and Culture Unit 10 Lớp 11

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh THPT Long Xuyên ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

Đăng bởi: THPT Long Xuyên

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!