Lớp 10

Tiếng Anh 10 mới Unit 10 Project – Kỹ năng nhóm

Bài học Unit 10 Tiếng Anh lớp 10 mới phần Project hướng dẫn các em thảo luận nhóm về chủ đề du lịch sinh thái.

Work in groups of 8 to 10. Carry out a survey to find out who in your group has been on an eco tour and who has never been on one. Use the following survey table as a guide (Làm việc theo nhóm từ 8 – 10 người. Tiến hành khảo sát tìm ra ai trong nhóm em từng đi du lịch sinh thái và ai chưa từng đi. Sử dụng bảng khảo sát sau đây như là một hướng dẫn.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 10 mới Unit 10 Project – Kỹ năng nhóm

1. Name of the students

2. Has been on an eco tour (when? where? enjoyed it?)

3. Has never been on an eco tour (wants to go? if yes, where? if no, why?)

2. Unit 10 Lớp 10 Project Task 2

Present your group’s findings to the whole class. (Trình bày tìm tòi của nhóm cho cả lớp.)

3. Bài tập trắc nghiệm Unit 10 Ecotourism -Project

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 10 Ecotourism – Project chương trình Tiếng Anh lớp 10 mới về chủ đề du lịch sinh thái. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 10 lớp 10 mới Project.

 • Câu 1:

  The gardens and islets near the Tien and Hau River are very attractive ecotourism______ of the region.

  • A.
   sights
  • B.
   destinations
  • C.
   views
  • D.
   scenes
 • Câu 2:

  The show Captain Bob’s Adventure Children is available now. If children of all ages ______ it, they____part in an airboat ride and an interactive reptile show.

  • A.
   enjoy – will take
  • B.
   enjoys – take
  • C.
   enjoyed – would take
  • D.
   enjoyed – took

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

4. Hỏi đáp Project Unit 10 Lớp 10

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh THPT Long Xuyên ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

Đăng bởi: THPT Long Xuyên

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!