LOGO TRƯỜNG THPT LONG XUYÊN

Ý TƯỞNG LOGO
Logo có màu nền xanh dương đậm, đường nét và cụm chữ trắng mang ý nghĩa của tuổi học trò, thời quần xanh, áo trắng.
 
Ngọn đuốc và quyển sách là biểu tượng ánh sáng của giáo dục, thể hiện nguồn tri thức vô tận, thắp sáng mãi trong mỗi học sinh. Ánh đuốc tri thức mang hình chim câu cách điệu bay lên, biểu hiện sự năng động học tập, khát vọng vươn lên tìm kiếm nguồn tri thức mới cùng với hoài bão, ước mơ “bay cao, bay xa”, tương lai rộng mở. Chim câu hiền từ, yêu chuộng hòa bình, thân thiện, sống có đạo đức, vì mọi người. Ngọn đuốc và quyển sách kết hợp chặt chẽ với nhau nói lên nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường là giáo dục và rèn luyện đức, trí, thể, mỹ ... cho học sinh.
 
Trên quyển sách có chữ LX, vẽ cách điệu từ chữ LONG XUYÊN, thể hiện chủ quyền Logo của Trường THPT Long Xuyên.
 
Dòng chữ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LONG XUYÊN với kiểu chữ nét thẳng, đậm đều, kết hợp với màu nền xanhi, biểu hiện nét hồn nhiên, ngay thẳng của học sinh phổ thông. 
 
Năm 1975, đánh dấu mốc lịch sử năm thống nhất đất nước và thành lập Trường THPT Long Xuyên.
 
Tổng thể trên LOGO hài hòa, cho ra bố cục chắc, khoẻ, thể hiện đầy đủ nhiệm vụ và ý chí vươn lên mạnh mẽ của thầy và trò Trường Trung học phổ thông Long Xuyên.