Lớp 10

Lịch sử 10 Bài 37: Mác và Ăng-ghen Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học

Phong trào công nhân châu Âu những năm 30 – 40 của thế kỷ XIX đánh dấu thời kỳ đấu tranh mang tính độc lập của công nhân nhưng cuối cùng đều thất bại vì chưa có một đường lối đấu tranh khoa học và chính xác, chưa có một tổ chức lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt. Chủ nghĩa xã hội không tưởng không khắc phục được những hạn chế này. Trong bối cảnh đó, chủ nghĩa xã hội khoa học do Marx và Engels sáng lập, đã ra đời, đặt cơ sở lý luận cho việc giải quyết những yêu cầu của giai cấp công nhân. Mời các em cùng tìm hiểu bài học này: Bài 37: Mác và Ăng-ghen Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học

a. Cơ sở tình bạn Mác và Ăng-ghen:

 • C.Mác và Ăng-ghen đều ở Đức, nơi chủ nghĩa tư bản và giai cấp tư sản phản động nhất, chúng thực hiện chính sách đối nội, đối ngoại phản động.
 • C.Mác và Ăng-ghen đều có học vấn uyên bác và thấu hiểu, đồng cảm với đời sống những người lao động khổ cực. Mác là tiến sĩ luật học, Ăng-ghen không có bằng như Mác nhưng học thức vẫn uyên bác.

b. Hoạt động của Mác:

 • Mác sinh ngày 5 – 5 1818 tại Tơ-ri-ơ ở Đức, năm 1842 làm tổng biên tập báo Sông Ranh.
 • Năm 1843 sang Pa-ri rồi Bỉ xuất bản tạp chí biên niên Pháp – Đức. Mác nhận thấy vai trò sứ mệnh của giai cấp vô sản giải phóng loài người khỏi áp bức bóc lột.

c. Hoạt động của Ăng ghen:

 • Sinh ngày 28 – 11 – 1820 ở thành phố Bác-men (Đức).
 • Năm 1842 ông sang Anh làm thư ký hãng buôn và viết cuốn Tình cảnh giai cấp công nhân Anh, phê phán bóc lột của giai cấp tư sản, thấy được vai trò của giai cấp công nhân.
 • Năm 1844 – 1847 C.Mác và Ăng ghen cho ra đời những tác phẩm về triết học, kinh tế – chính trị học và chủ nghĩa xã hội khoa học đặt cơ sở hình thành chủ nghĩa Mác.

1.2. Tổ chức đồng minh những người cộng sản và Tuyên ngôn của Đảng cộng sản

a. Tổ chức đồng minh những người cộng sản

 • C.Mác và Ăng-ghen liên hệ với một tổ chức bí mật là đồng minh những người chính nghĩa. Đây là tổ chức của những người Đức lánh nạn chủ yếu là thợ may, về sau có thêm thợ thủ công phát triển từ Pháp, sang Anh, Đức…
 • Tháng 6 – 1847 tại đại hội “Đồng minh những người chính nghĩa”, theo đề nghị của Ăng-ghen , đổi tên thành tổ chức “Đồng minh những người cộng sản”. Đồng minh những người chính nghĩa là một tổ chức bí mật của cộng sản Tây Âu, ủng hộ khuynh hướng hoạt động có tính chất âm mưu, còn Đồng minh những người cộng sản đề ra mục đích đấu tranh rõ ràng là lật đổ giai cấp tư sản.
 • Ngoài việc nghiên cứu lý luận C.Mác và Ăng-ghen đặc biệt quan tâm xây dựng một chính đảng độc lập cho giai cấp vô sản.
 • Mục đích: Lật đổ giai cấp tư sản, xác định sự thống trị của giai cấp vô sản, thủ tiêu xã hội tư sản cũ.

b. Tuyên ngôn của Đảng cộng sản

 • Hoàn cảnh
  • Đại hội lần thứ hai của Đồng minh những người cộng sản họp ở Luân Đôn (11- 12 -1874) với sự tham gia của C.Mác và Ăng-ghen đã thông qua điều lệ
  • Tháng 2 – 1848 Tuyên ngôn Đảng cộng sản ra đời, do C.Mác và Ang-ghen soạn thảo.
 • Nội dung
  • Khẳng định sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản là lãnh đạo cuộc đấu tranh chống giai cấp tư sản, xây dựng chế độ cộng sản chủ nghĩa.
  • Cần thành lập chính Đảng và thiết lập chuyên chính vô sản, đoàn kết các lực lượng công nhân thế giới.
  • Dùng bạo lực để lật đổ chế độ tư bản chủ nghĩa, kêu gọi quần chúng đứng lên làm cách mạng. “Vô sản tất cả các nước đoàn kết lại”.

Bạn đang xem: Lịch sử 10 Bài 37: Mác và Ăng-ghen Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học

(Trang bìa của Tuyên Ngôn của Đảng Cộng sản (2-1848))

 • Nhận xét
  • Khẳng định sứ mệnh lịch sử và vai trò của giai cấp vô sản là lãnh đạo cách mạng. Muốn cách mạng thắng lợi cần phải có chính đảng tiên phong của mình.
  • Trình bày một cách hệ thống những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa cộng sản, chứng minh quy luật tất yếu diệt vong của chế độ tư bản và thắng lợi của chủ nghĩa cộng sản.
 • Ý nghĩa
  • Là văn kiện có tính chất cương lĩnh đầu tiên của chủ nghĩa xã hội khoa học, đấu tranh bước đầu kết hợp chủ nghĩa xã hội với phong trào công nhân.
  • Từ đây giai cấp công nhân đã có lý luận cách mạng soi đường.
  • Công lao to lớn của C.Mác và Ăng-ghen với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Chủ nghĩa xã hội khoa học do hai ông sáng lập là đỉnh cao của tư duy lý luận của nhân loại lúc bấy giờ và là di sản văn hóa mãi về sau.

 

2. Luyện tập và củng cố

Học xong bài này các em cần nắm được nội dung sau: 

 • Buổi đầu hoạt động cách mạng của C.Mác và Ăng-ghen 

 • Tổ chức đồng minh những người cộng sản và Tuyên ngôn của Đảng cộng sản ra đời như thế nào

2.1. Trắc nghiệm

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Mác và Ăng-ghen Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học cực hay có đáp án và lời giải chi tiết. 

 • Câu 1:

  Tuyên ngôn là một văn kiện quan trọng, là những luận điểm cơ bản

  • A.
   Sự phát triển xã hội và cách mạng xã hội chủ nghĩa
  • B.
   Về vai trò và sự mệnh của giai cấp vô sản
  • C.
   Về sự phát triển xã hội
  • D.
   Của chủ nghĩa duy vật biện chứng
 • Câu 2:

  Sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản được xác định qua Tuyên ngôn là

  • A.
   Đấu tranh chống ách áp bức bóc lột của giai cấp tư sản
  • B.
   Xây dựng chế độ cộng sản
  • C.
   Thành lập chính đảng của mình, thiết lập chuyên chính vô sản
  • D.
   Lãnh đạo cuộc đấu tranh chống sự thống trị và áp bức bóc lột tư sản, xây dựng chế độ cộng sản chủ nghĩa

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức và nắm vững hơn về bài học này nhé!

2.2. Bài tập SGK

Các em có thể xem thêm phần hướng dẫn Giải bài tập Mác và Ăng-ghen Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học để giúp các em nắm vững bài học và các phương pháp giải bài tập.

3. Hỏi đáp Bài 37 Lịch sử 10

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Lịch sử THPT Long Xuyên sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: THPT Long Xuyên

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!