Lớp 11

GDCD 11 Bài 6: Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

Bài công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước bám sát chương trình học trong sách giáo khoa đây sẽ là tài liệu tham khảo dành cho các em học sinh sử dụng. Qua nội dung bài học các em biết được thế nào là công nghiệp hoá, hiện đại hoá và sự cần thiết phải công nghiệp hóa hiện đại đất nước, nhận rõ trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

1.1. Khái niệm công nghiệp hóa – hiện đại hóa tính tất yếu khách quan và tác dụng to lớn của công nghiệp hóa – hiện đại hóa

a. Khái niệm công nghiệp hóa – hiện đại hóa

 • Là quá trình chuyển đổi căn bản và toàn diện các hoạt động kinh tế và quản láy kinh tế. Từ sử dụng lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động cùng với công nghệ, phương tiện, phương pháp tiên tiến hiện đại nhằm tạo ra năng suất lao động cao.

b. Tính tất yếu khách quan và tác dụng to lớn của công nghiệp hóa – hiện đại hóa

 • Do yêu cầu phải xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội.
 • Do yêu cầu phải rút ngắn khoảng cách tụt hạu xa về kinh tế – khoa học kĩ thuật – công nghệ.
 • Do yêu cầu phải tạo ra năng suất lao động xã hội cao.
 • Tác dụng:
  • Tạo điều kiện thúc đẩy và phát triển kinh tế.
  • Tạo điều kiện cho việc củng cố quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, tăng cường vai trò của nhà nước và mối quan hệ giữa công nhân, nông dân và tầng lớp tri thức.
  • Tạo điều kiện xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
  • Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và tăng cường tiềm lực quốc phòng – an ninh.

1.2. Nội dung cơ bản của công nghiệp hóa – hiện đại hóa ở nước ta.

a. Phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất.

 • Thực hiện cơ khí hóa nền sản xuất xã hội, trên cơ sỏ áp dụng những thành tựu của Cách mạng khoa học kĩ thuật và công nghệ hiện đại.
 • Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước

b. Xây dựng một cơ cấu kinh tế hợp lý.

 • Cơ cấu ngành
 • Cơ cấu vùng
 • Cơ cấu tành phần
 • Cơ cấu lao động
 • Trong những loại đó có cơ cấu ngành đóng vai trò quan trọng nhất.
 • Một cơ cấu kinh tế phù hợp với điều kiện hiện nay phải là:
  • Tỷ lệ công nghiệp, dịch vụ tăng lên, nông nghiệp giảm xuống tong GDP
  • Tỷ trọng lao động nông nghiệp giảm xuống; lao động công nghiệp, dịch vụ tăng lên.
  • Lao động chân tay giảm, lao động trí óc tăng lên.

c. củng cố tăng cường đưa vị trí chủ đạo của quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa và tiến tới xác lập đưa vị tri chủ đạo thống trị của quan hệ san xuất xã hội chủ nghĩa trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân.

 • Quan hệ này sẽ quyết định tính chất xã hội chủ nghĩa của lực lượng sản xuất, của công nghiệp hóa – hiện đại hóa

1.3. Trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa

 • Có nhận thức đúng đắn về tính tất yếu khách quan của công nghiệp hóa – hiện đại hóa
 • Trong sản xuất kinh doanh cần lựa chọn ngành, mặt hàng có khả năng cạnh tranh cao, phù hợp với thị trường trương và ngoài nước.
 • Tiếp thu những thành tựu của khoa học – công nghệ hiện đại vào sản xuất để tạo ra sản phẩm chất lượng cao, giá thành thấp, có khả năng chiếm lĩnh thị trường nhằm tối đa hóa lợi nhuận.
 • Thường xuyên học tập để nâng cao rình độ văn hóa, khoa học – công nghệ hiện đại nhằm đáp ứng nguồn lao động có trình độ tay nghề cao.

2. Luyện tập Bài 6 GDCD 11

Qua bài học này các em cần nắm được công nghiệp hóa hiện đại hóa là gì. Tại sao các nước phải tiến hành công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

Bạn đang xem: GDCD 11 Bài 6: Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

2.1. Trắc nghiệm

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 6 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết. 

 • Câu 1:

  Quá trình ứng dụng và trang bị những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến hiện đại vào quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, quản lí kinh tế xã hội là quá trình nào sau đây?

  • A.
   Hiện đại hoá
  • B.
   Công nghiệp hoá 
  • C.
   Tự động hoá
  • D.
   Công nghiệp hoá – hiện đại hoá
 • Câu 2:

  Quá trình chuyển đổi căn bản các hoạt động sản xuất từ sử dụng sức lao động thủ công sang sư dụng sức lao động dựa trên sự phát triển của công nghiệp cơ khí là quá trình nào sau đây?

  • A.
   Hiện đại hoá
  • B.
   Công nghiệp hoá
  • C.
   Tự động hoá 
  • D.
   Công nghiệp hoá – hiện đại hoá
 • Câu 3:

  Cuộc Cách mạng khoa học kỉ thuật lần thứ nhất diễn ra vào thời gian nào?

  • A.
   Thế kỷ VII 
  • B.
   Thế kỷ XVIII
  • C.
   Thế kỷ XIX 
  • D.
   Thế kỷ XX

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

2.2. Bài tập SGK

Các em có thể xem thêm phần hướng dẫn Giải bài tập GDCD 11 Bài 6 để giúp các em nắm vững bài học và các phương pháp giải bài tập.

3. Hỏi đáp Bài 6 GDCD 11

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng GDCD THPT Long Xuyên sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: THPT Long Xuyên

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!