Tổng hợp

Cách xét duyệt tốt nghiệp học sinh cuối cấp trong SMAS

Đối với học sinh cuối cấp, giáo viên phải tiến hành xét duyệt tốt nghiệp xem có đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp hay không? Nếu không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp thì lý do như nào? Rất nhiều giáo viên khi mới sử dụng hệ thống quản lý nhà trường SMAS còn bỡ ngỡ, không biết cách xét duyệt như nào cho đúng quy định.

Vậy mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây của THPT Long Xuyên để biết cách xét duyệt tốt nghiệp cho cả cấp THCS và THPT:

Cách xét duyệt tốt nghiệp cho cấp THCS trong SMAS

Bước 1: Tại giao diện chính của SMAS, nhấn vào chức năng Học sinh > Quản lý thông tin tốt nghiệp. Sau đó, nhập các tiêu chí tìm kiếm theo lớp, mã học sinh hoặc họ và tên, rồi nhấn nút Tìm kiếm để thực hiện tìm kiếm. Lúc này, hệ thống sẽ hiển thị danh sách các học sinh lớp 9 có trạng thái Đang học hoặc Đã tốt nghiệp.

Bạn đang xem: Cách xét duyệt tốt nghiệp học sinh cuối cấp trong SMAS

Trong đó, các trường kết quả tìm kiếm có ý nghĩa như sau:

 • HL: Xếp loại học lực cuối năm.
 • HK: Xếp loại hạnh kiểm cuối năm.
 • Số buổi nghỉ: Tổng số buổi nghỉ trong năm học (bao gồm cả nghỉ có phép và không phép).
 • Ưu tiên: Nếu học sinh được hưởng ưu tiên khuyến khích thì hệ thống tích chọn.
 • Lý do hưởng ưu tiên khuyến khích: Lý do được ưu tiên khuyến khích.
 • XL tốt nghiệp: Kết quả xếp loại tốt nghiệp sau khi xét duyệt.
 • Trạng thái: Đủ điều kiện TN hoặc chưa đủ điều kiện xét duyệt TN.

Lưu ý:

 • Nếu chọn lớp học là [Tất cả] hệ thống thực hiện tìm kiếm tất cả các học sinh khối 9. Khi tìm kiếm theo khối thì danh sách học sinh được sắp xếp theo Alphabet.
 • Nếu tìm kiếm học sinh cho 1 lớp thì danh sách học sinh được sắp xếp theo số thứ tự.
 • Nếu tìm kiếm học sinh theo mã học sinh hoặc họ và tên thì hệ thống thực hiện tìm kiếm gần đúng theo mã học sinh hoặc họ và tên.

Bước 2: Tiếp theo, tiến hành xét duyệt tốt nghiệp cho học sinh. Bạn hãy chọn học sinh cần xét tốt nghiệp, chọn diện ưu tiên (nếu có), nhập lý do ưu tiên (nếu thuộc diện ưu tiên). Sau đó, nhấn nút Xét duyệt. Học sinh đủ điều kiện tốt nghiệp khi thỏa mãn điều kiện sau:

Đối với trường không phải Giáo dục thường xuyên:

 • Học sinh học hết chương trình THCS không quá 21 tuổi.
 • Số buổi nghỉ học trong năm học lớp 9 không quá 45 buổi.
 • Xếp loại hạnh kiểm cả năm từ TB trở lên.
 • Xếp loại học lực cả năm lớp 9 từ trung bình trở lên, nếu không thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích.
 • Xếp loại học lực yếu nhưng các môn học tính điểm TBM đều đạt từ 3,5 điểm trở lên, trong đó môn Toán hoặc Ngữ văn đạt từ 5,0 điểm trở lên, nếu thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích.

Đối với trường Giáo dục thường xuyên:

 • Học sinh học hết chương trình bổ túc THCS tuổi từ 15 trở lên.
 • Số buổi nghỉ học trong năm học lớp 9 không quá 45 buổi.
 • Xếp loại hạnh kiểm cả năm từ TB trở lên đối với diện phải xếp loại hạnh kiểm.
 • Xếp loại học lực cả năm lớp 9 từ trung bình trở lên, nếu không thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích.
 • Xếp loại học lực yếu nhưng các môn học tính điểm TBM đều đạt từ 3,5 điểm trở lên, trong đó môn Toán hoặc Ngữ văn đạt từ 5,0 điểm trở lên, nếu thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích.

Nếu không thỏa mãn các điều kiện trên thì học sinh được xếp loại Không đủ điều kiện TN. Khi đó cột Ghi chú sẽ phải ghi rõ lý do tại sao không đủ điều kiện tốt nghiệp.

Lưu ý: Phải thực hiện xếp loại Học lực, Hạnh kiểm trước khi xét duyệt tốt nghiệp.

Bước 3: Bây giờ, bạn tiến hành xuất danh sách học sinh tham gia xét duyệt tốt nghiệp ra file Excel. Chỉ cần nhập thông tin lớp, mã học sinh, họ tên học sinh, rồi nhấn nút Tìm kiếm. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách học sinh xét duyệt, rồi nhấn nút Xuất Excel là xong.

Xuất Excel danh sách xét duyệt tốt nghiệp THCS

Cách xét duyệt tốt nghiệp cho cấp THPT trong SMAS

Bước 1: Trên giao diện chính của phần mềm SMAS, nhấn vào chức năng Học sinh > Quản lý thông tin tốt nghiệp. Sau đó, chọn tiêu chí tìm kiếm, rồi nhấn nút Tìm kiếm. Ngay sau đó, hệ thống sẽ hiển thị danh sách học sinh lớp 12 có trạng thái Đang học hoặc Đã tốt nghiệp. Các trường trong kết quả tìm kiếm có ý nghĩa như sau:

 • HL: Xếp loại học lực cuối năm.
 • HK: Xếp loại hạnh kiểm cuối năm.
 • Số buổi nghỉ: Tổng số buổi nghỉ trong năm học.
 • Miễn thi: Học sinh có được miễn thi tốt nghiệp hay không.
 • Lý do miễn thi: Lý do học sinh được miễn thi.
 • Điểm KK: Điểm khuyến khích của học sinh. Điểm khuyến khích được tính theo công thức: Điểm KK = Điểm nghề + Điểm cộng khen thưởng, trong đó:
  • Điểm nghề: Nếu điểm nghề đạt loại Giỏi thì điểm nghề = 2 điểm, Khá = 1.5 điểm, Trung bình = 1 điểm.
  • Điểm cộng khen thưởng: Điểm cộng khen thưởng của học sinh trong năm học lớp 12.
 • Trạng thái: Đủ điều kiện dự thi TN, chưa đủ điều kiện dự thi TN.

Xét duyệt tốt nghiệp THPT

Lưu ý:

 • Nếu chọn lớp học là [Tất cả] hệ thống thực hiện tìm kiếm tất cả các học sinh khối 12. Khi tìm kiếm theo khối thì danh sách học sinh được sắp xếp theo Alphabet.
 • Nếu tìm kiếm học sinh cho 1 lớp thì danh sách học sinh được sắp xếp theo số thứ tự.
 • Nếu tìm kiếm học sinh theo mã học sinh hoặc họ và tên hệ thống thực hiện tìm kiếm gần đúng theo mã học sinh hoặc họ và tên.

Bước 2: Tiến hành xét duyệt tốt nghiệp cho học sinh, bạn cần chọn học sinh cần xét duyệt tốt nghiệp, chọn diện miễn thi (nếu có), nhập lý do miễn thi (nếu thuộc diện miễn thi). Sau đó, nhấn nút Tìm kiếm. Học sinh đủ điều kiện tốt nghiệp khi thỏa mãn điều kiện sau:

Đối với trường không phải Giáo dục thường xuyên:

 • Số buổi nghỉ học trong năm học không quá 45 buổi.
 • Xếp loại hạnh kiểm cả năm từ TB trở lên.
 • Xếp loại học lực cả năm từ Yếu trở lên.

Đối với trường Giáo dục thường xuyên:

 • Số buổi nghỉ học trong năm học lớp 12 không quá 45 buổi.
 • Xếp loại hạnh kiểm cả năm từ TB trở lên đối với học sinh thuộc diện phải xếp loại hạnh kiểm.
 • Xếp loại học lực cả năm từ Yếu trở lên.

Nếu không thỏa mãn các điều kiện trên thì học sinh được xếp loại Không đủ điều kiện dự thi TN. Khi đó cột Ghi chú sẽ phải ghi rõ lý do tại sao không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp.

Lưu ý: Phải thực hiện xếp loại Học lực, Hạnh kiểm trước khi xét duyệt tốt nghiệp.

Bước 3: Sau khi xét duyệt tốt nghiệp, bạn có thể tiến hành xuất danh sách học sinh đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp ra file Excel. Chỉ cần nhập thông tin lớp, mã học sinh, họ tên học sinh, rồi nhấn nút Tìm kiếm. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách học sinh xét duyệt, nhấn vào nút Xuất Excel là xong.

Danh sách tốt nghiệp THPT

Với hướng dẫn khá chi tiết bên trên, hy vọng thầy cô nhanh chóng xét duyệt tốt nghiệp cho học sinh của mình mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Đăng bởi: THPT Long Xuyên

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!