09:29 EDT Thứ bảy, 24/08/2019
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THPT Long Xuyên

Trang nhất Trang chủ » Tổ chức

 
 QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT LONG XUYÊN
QUA  CHẶNG ĐƯỜNG GẦN NHẤT
 
           Lần nữa nhìn lại những chặng đường tổ chức Công đoàn trường đã đi qua trong sự nghiệp cùng cả nước đổi mới giáo dục,  chúng ta có thể ghi nhận những thành tích rất đẹp khi tập thể cùng phấn đấu , cũng như sự chỉ đạo sâu sát của các Ban Chấp hành đầy tâm huyết với trường, với nghề . Có thể nhắc đến ở đây những khuôn mặt điển hình của giai đoạn gần nhất về Ban Chấp hành Công đoàn trường chúng ta qua các nhiệm kỳ :
 Từ năm học 2004 – 2005 :
 1. Cô Trần Thị Thu Thủy  - Chủ tịch
 2. Cô Nguyễn Thị Thanh Thủy   - Phó Chủ tịch
 3. Cô Đào Thu Vân – Ủy  viên Thường vụ
 4. Thầy Huỳnh Thanh Vũ – Ủy viên
 5. Cô Võ Kim Duyên - Ủy viên
 Năm học 2005 – 2006 :
 1. Cô Nguyễn Thị Thanh Thủy - Chủ tịch
 2. Cô Võ Kim Duyên - Phó Chủ tịch
 3. Cô Huỳnh Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên
 4. Cô Mai Thị Thi - Ủy viên
 5. Thầy Trương Lương Thương - Ủy viên
 Năm học 2006 – 2007 :
 1. Cô Nguyễn Thị Thanh Thủy - Chủ tịch
 2. Cô Võ Kim Duyên - Phó Chủ tịch
 3. Cô Huỳnh Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên
 4. Cô Mai Thị Thi - Ủy viên
 5. Thầy Trương Lương Thương - Ủy viên
 Năm học 2008 – 2009 :
 1. Cô Nguyễn Thị Thanh Thủy - Chủ tịch
 2. Cô Võ Kim Duyên - Phó Chủ tịch
 3. Cô Huỳnh Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên
 4. Cô Mai Thị Thi - Ủy viên
 5. Thầy Trương Lương Thương - Ủy viên
 Năm học 2009 – 2010 :
 1. Cô Võ Kim Duyên – Chủ tịch
 2. Cô Diệp Liêu Sa - Phó Chủ tịch
 3. Cô Nguyễn Thị Thanh Thủy - Ủy  viên
 4. Cô Đào Thu Vân – Ủy  viên
 5. Cô Huỳnh Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên
 Năm học 2010 – 2011 :
 1. Cô Diệp Liêu Sa - Chủ tịch
 2. Thầy Trương Lương Thương - Phó Chủ tịch
 3. Cô Dương Thị Ngọc Diệp - Ủy viên
 4. Cô Lê Thị Mai Phương - Ủy viên
 5. Cô Nguyễn Thị Nguyệt Hải - Ủy viên
 Năm học 2010 – 2012 :
 1. Cô Diệp Liêu Sa - Chủ tịch
 2. Thầy Trương Lương Thương - Phó Chủ tịch
 3. Thầy Nguyễn Bình Đẳng - Ủy viên
 4. Cô Dương Thị Ngọc Diệp - Ủy viên
 5. Cô Lê Thị Mai Phương - Ủy viên
 6. Cô Nguyễn Thị Thu Hương - Ủy viên
 7. Cô Huỳnh Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên
 8. Cô Nguyễn Thị Nguyệt Hải - Ủy viên
 Năm học 2012 – 2017 :
 1. Thầy Trương Lương Thương - Chủ tịch
 2. Cô Lê Thị Mai Phương - Phó Chủ tịch
 3. Thầy Nguyễn Bình Đẳng - Ủy viên
 4. Thầy Huỳnh Long Tiền - Ủy viên
 5. Cô Nguyễn Thị Bích Như - Ủy viên
 6. Cô Nguyễn Thị Thu Hương - Ủy viên
 7. Cô Huỳnh Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên
 8. Cô Nguyễn Thị Nguyệt Hải - Ủy viên
Những thành tích đạt được rất đáng kể của Công Đoàn trường trong giai đoạn đổi mới nhìn từ năm học 2009 – 2010 đến nay:
 
 Năm học 2009 – 2002 :
 • Tổ CĐXS : 03 ( Văn , Toán , Tin )
 • Trường : CĐCS vững mạnh, xuất sắc
 • Bằng khen của Liên đoàn Lao động : 02 ĐV
 • Giấy khen Công đoàn thành phố : 20 ĐV
 • Giấy khen Công đoàn Giáo dục An Giang : 07 ĐV
 Năm học 2010 – 2011 :
 • Đoàn viên Công đoàn xuất sắc : 66 ĐV
 • Tổ CĐXS : 09
 • Giấy khen CĐGDTP : 39 ĐV
 • Giấy khen Công đoàn Giáo dục An Giang  : 05 ĐV
 • Bằng khen Liên đoàn Lao động  : 01 ĐV
 Năm học 2011 – 2012 :
 • SKKN cấp tỉnh : 02 giải C
 • ĐDDH : 01 B, 01 C
 • Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh : 06 giáo viên được khen thưởng.
 • Trường : Công đoàn cơ sở Vững mạnh xuất sắc
 • Tập thể Lao động xuất sắc
 • Bằng khen Liên đoàn Lao động : 04 ĐV ( Huỳnh Chí Thành, Nguyễn Văn Lâm, Diệp Liêu Sa, Huỳnh Văn Hóa)
 • Bằng khen Công đoàn Giáo dục Việt Nam ( Diệp Liêu Sa)
 • Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh : 01 ĐV (Thầy Huỳnh Văn Hoá )
 • Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo: 01 ĐV (Thầy Huỳnh Văn Hoá )
 • Phụ nữ Hai Giỏi : 47 ĐV
 • Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Giáo dục :
  • Năm 2011 : 07 ĐV
  • Năm 2012 : 05 ĐV
 Năm học 2012 – 2013 :
 • Khen thưởng bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh :  13 ĐV
 • SKKN cấp tỉnh : 02 giải C
 • Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc
 • Bằng khen của Liên đoàn Lao động : 02 ĐV ( Trương Lương Thương, Đinh Ngọc Nồng)
 • Trường Tiên tiến xuất sắc
 • Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh
 • Cờ thi đua của Chính phủ
 • Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh : 01 ĐV ( Phạm Văn Thịnh)
 • Chiến sĩ thi đua cơ sở : 09 ĐV
 • Phụ nữ hai giỏi trong năm : 48 nữ Đoàn viên
 • Phụ Nữ Hai giỏi 3 năm liền: 27 nữ Đoàn viên
 • Phong trào ; giải khuyến khích Hội thi khéo tay Kỷ niệm 08 - 3 do Liên đoàn Lao động An Giang tổ chức
 Năm học 2013 – 2014 :
 • Tập thể Lao động tiên tiến.
 • Công đoàn cơ sở Vững mạnh xuất sắc
 • Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động An Giang
 • Tổ LĐ tiên tiến : 06 ( Tổ Toán, Sử-Địa, Sinh-KT, Tin học, Lý-KTCN, Hóa )
 • Nữ hai giỏi “ Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm học 2012 - 2013 : 48 nữ ĐV
 • Nam hai giỏi “Giỏi việc nước, chia sẻ việc nhà” năm học 2012 – 2013 : 19 nam ĐV
 • Chiến sĩ thi đua cơ sở : 11 ĐV ( Lôi Tú Như, Huỳnh Long Tiền, Đinh Trần Hoàng Thuận, Trần Thủy Nguyệt Tâm, Hoàng Văn Thuận, Lê Thị kim Hai, Hoàng Thị Hiếu, Huỳnh Tố Quyên, Lê Thị Thùy Trang, Phạm Văn Thịnh, Ngô Minh Thảnh)
 • Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh : 01 ĐV ( Lê Thị Kim Hai)
 • Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh : 02 ĐV ( Phạm Văn Thịnh, Lê Thị Thùy Trang)
 • Giáo viên giỏi tiêu biểu cấp Tỉnh: 01 (Lê Thị Thùy Trang)
 • Bằng khen của Liên đoàn Lao động cho cá nhân ; 04 ĐV ( Nguyễn Văn Tuấn, Phan Thành Hải, Phạm Văn Thịnh, Lê Thị Thùy Trang)
 • Bằng khen Ủy ban Nhân dân tỉnh : 01 ĐV (Huỳnh Long Tiền)
 • Giấy khen Công đoàn ngành GD và ĐT : 02 ĐV ( Ngô Minh Thảnh, Lê Thị Kim Hai)
 • Phong trào : giải Nhất Hội thi “ Nhà giáo thử làm nghệ sĩ” Kỷ niệm Quốc tế phụ nữ 08 - 3 - 2013
 • Phụ nữ Hai giỏi năm học 2014 : 46 nữ ĐV
 • Nam Hai giỏi năm học 2014: 28 nam ĐV
   Không ai có thể phủ nhận Công đoàn là tổ chức không thể thiếu trong mỗi cơ quan, đơn vị .
       Từ khi thành lập và bắt đầu hoạt động đến nay, Công đoàn trường một mặt tổ chức, động viên, khích lệ các phong trào thi đua phong phú, đa dạng  vừa có ý nghĩa chuyên môn vừa có ý nghĩa xã hội. Một mặt phát động các hình thức thi đua, một mặt còn cùng với chính quyền quan tâm, chăm lo không  ít đối với đời sông cán bộ, nhân viên, giáo viên trường .
         Mỗi năm, Công đoàn trường cùng  chính quyền tham gia phát động, tổ chức kỷ niệm những ngày lễ , Tết , ngày truyền thống của dân tộc, đã trở thành hoạt động thường xuyên : Lễ khai giảng năm học, Quốc khành 2 – 9, TL Hội liên hiệp phụ nữ 20 -10,  ngày Nhà giáo Việt Nam 20 -11, TL quân đội nhân dân Việt Nam 22 - 12, ngày Sinh viên học sinh 09 – 01, ngày Quốc tế phụ nữ 08 – 3, Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Quốc tế lao động, ngày giải phóng dân tộc 30 – 4,...cùng nhiều ngày truyền thống khác …với nhiều hình thức :  thực hiện các bài viết tìm hiểu những ngày này, ngoài ra còn thực hiện  tìm hiểu về An toàn giao thông, phòng chống HIV – AIDS, về quê hương An Giang, về chủ tịch Tôn Đức Thắng, các Hội thi do ngành, Sở, địa phương tổ chức,..Nhìn chung, Công đoàn hỗ trợ Chính quyền trong tất cả mọi mặt từ điều kiện hoạt động đến nhân lực đối với chính quyền. Công đoàn còn hỗ trợ, cùng với nhà trường khen thưởng khích lệ các cá nhân hay tập thể đạt thành tích mỗi năm.
        Có lẽ một trong những hoạt động đẹp nhất của Công đoàn trường là chăm lo đời sống mọi thành viên trong tập thể sư phạm của trường. Trợ cấp khó khăn cho công đoàn viên khi cần thiết, thăm bệnh, tang ma,…hỗ trợ, giúp đỡ từ vật chất đến tinh thần. Công đoàn trường đã thực hiện Quỹ Tương trợ, tổ chức góp vốn xoay vòng cho Công đoàn viên. Bên cạnh việc khen thưởng đối với thành tích,  tổ chức cũng cùng nhà trường hỗ trợ tài chánh theo khả năng đối với các ngày Tết Nguyên Đán, 20 -11, quyên góp cùng với Công đoàn ngành các quỹ Mái ấm Công đoàn, Vì người nghèo, Vì nạn nhân thiên tai lũ lụt ,… Động viên, hỗ trợ các thành viên dạy bồi dưỡng Học sinh giỏi cấp tỉnh, các kỳ thi Olympic, Đường lên đỉnh Olympia, Đường đến vinh quang,… các chuyến du lịch du khảo về nguồn, tìm hiểu di tích , giao lưu học tập trường học ở thành phố,tỉnh bạn, các chuyến tham quan KN ngày 20-10 hay tham quan, nghỉ mát  trong hè của các thành viên Đoàn viên công đoàn. ..thường xuyên, đôi khi nhiều đợt rất nhiệt tình, ý nghĩa.
Trong sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ tương lai, chắc chắn rằng CĐCS THPT Long Xuyên luôn sát cánh cùng chính quyền trong mọi hoạt động dạy và học cũng như các phong trào, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ, phát triển nguồn nhân lực để thúc hoạt động của nhà trường ngày càng tiến xa và hòa nhập với nhịp độ phát triển của xã hội.

 
 
BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG

 
Chủ tịch công đoàn
TRƯƠNG LƯƠNG THƯƠNG
Email: thuongtruong1970@gmail.com
Điện thoại: 0918.899.852

 
P.Chủ tịch công đoàn
LÊ THỊ MAI PHƯƠNG
Email: phuongltmlongxuyen@gmail.com
Điện thoại: 0917.769.799

 
Uỷ viên
NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG
Email: thuhuongc3lx@gmail.com
Điện thoại: 0919.726675

 
Uỷ viên
HUỲNH THỊ MỸ HẠNH
Email: myhanh.toan.lxag@gmail.com
Điện thoại: 0918.754.494

 
Uỷ viên
NGUYỄN THỊ BÍCH NHƯ
Email: 
Điện thoại: 0944.073.317

 
Uỷ viên
NGUYỄN BÌNH ĐẴNG
Email: binh1976dang@gmail.com
Điện thoại: binh1976dang@gmail.com

 
Uỷ viên
HUỲNH LONG TUYỀN
Email: hltien7h@gmail.com
Điện thoại: 01658.226.598

 
Uỷ viên
NGUYỄN THỊ NGUYỆT HẢI
Email: nguyethai.lx@gmail.com
Điện thoại: 0932.946.161

 

 
 • Video
 • Hình ảnh
QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM
Liên kết website


Giới thiệu sách
Giới thiệu sách: Thầy cô trong hành trình của bạn

“Nhiệm vụ của cô giáo, thầy giáo là rất quan trọng và rất vẻ vang. Giáo dục là sự nghiệp của quần chúng”.

 • nhangiai.gif

 • nhangiai_2.gif

 • topca_.gif

 • tamca_.gif

 • mua.gif

 • Hội thi ca múa nhạc...

 • fb_img_1545182504486

 • fb_img_1545182518961

 • fb_img_1545182485523

 • hoa.jpg

 • hoa1.jpg

 • Thiệp 1

 • tvts_cantho2016-30_1

 • 35t8.jpg

 • image006.jpg

 • tvts_cantho2016-30.j

 • hk-tuvan-tuyensinh1-

 • hk-tuvan-cantho6-jpg

 • 5tuvan.jpg

 • hk-tuvan-cantho6-jpg

 • hk-tuvan-cantho4-jpg

 • dsc_9461_utrt.jpg

 • dsc_9389_eoxv.jpg

 • PHÁT THUỎNG HỌC SINH...

 • PHÁT THUỎNG HỌC SINH...

 • PHÁT THUỎNG HỌC SINH...

 • PHÁT THUỎNG HỌC SINH...

 • PHÁT THUỎNG HỌC SINH...

 • PHÁT THUỎNG HỌC SINH...

 • Khai giảng năm học...

 • Khai giảng năm học...

 • Khai giảng năm học...

 • Khai giảng năm học...

 • Lễ kết nạp Đảng

 • Lễ kết nạp Đảng

 • Lễ kết nạp Đảng

 • Lễ kết nạp Đảng

 • Lễ kết nạp Đảng

 • Tập thể cán bộ, giáo...

 • Trao hoa sinh nhật...

 • Nhận cờ truyền thống...

 • Giáo viên nhận hoa...

 • Đảng viên Chi Bộ 3

 • Đảng viên Chi Bộ 2...

 • Đảng viên Chi Bộ 1

 • Đảng Ủy 2015-2020

 • Giáo viên, học sinh...

 • Giáo viên, học sinh...

 • Giáo viên, học sinh...

 • Giáo viên, học sinh...

 • Trần Thái Đình...

 • Trần Thái Đình...

 • Sáu HS đoạt giải...

 • Ban Tổ chức i...

 • Tốp ca

 • Tiết mục múa

 • Tiết mục đơn ca

 • Tiết mục đơn ca cô...

 • Tiết mục đơn ca thầy...

 • Ban tổ chức hội thi...

 • Thi báo ảnh ATGT cấp...

 • Thi báo ảnh ATGT cấp...

 • Thi báo ảnh ATGT cấp...

 • Thi báo ảnh ATGT cấp...

 • Thi báo ảnh ATGT cấp...

 • Thi báo ảnh ATGT cấp...

 • Tham gia tuyên...

 • Tham gia tuyên...

 • Rung chuông vàng

 • Rung chuông vàng

 • Hội khỏe Phù Đổng...

 • Hội khỏe Phù Đổng...

 • Công trình thanh...

 • Công trình thanh...

 • Công trình thanh...

 • Sơ kết học kỳ I

 • Sơ kết học kỳ I

 • Sơ kết học kỳ I

 • Nhà giáo Việt Nam

 • Nhà giáo Việt Nam

 • Nhà giáo Việt Nam

 • Nhà giáo Việt Nam

 • Nhà giáo Việt Nam

 • Nhà giáo Việt Nam

 • Khai giảng

 • Khai giảng

 • Khai giảng

 • Khai giảng

 • Khai giảng

 • Khai giảng

 • Hội nghị CBVC

 • Hội nghị CBVC

 • Hội nghị CBVC

 • Hội nghị CBVC

 • Hội nghị CBVC

 • Hội nghị CBVC