09:39 EDT Thứ bảy, 24/08/2019
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THPT Long Xuyên

Trang nhất Trang chủ » Thông báo

 
UBND TỈNH AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 154 /TB-SGDĐT An Giang, ngày 19  tháng  8   năm 2015
 
THÔNG BÁO
Tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo
Năm học 2015-2016

 
Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;
Căn cứ Thông tư 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ ban hành quy chế thi tuyển, xét tuyển, quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức; 
Căn cứ Quyết định số 1691/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2015-2016.  
Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang thông báo về việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2015-2016 như sau:
I. Nhu cầu tuyển dụng.
       Năm học 2015-2016, Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang tuyển dụng số người làm việc của các vị trí việc làm các cấp học ngành học là 391 người, gồm:
                  1. Vị trí giáo viên giảng dạy các cấp học: 306 người.
1.1. Các đơn vị trực thuộc Phòng GDĐT đã được UBND huyện phê duyệt: 280 người. Trong đó Mầm non: 67; Tiểu học: 167; THCS: 46.
1.2. Các đơn vị trực thuộc Sở: 26
                  2. Vị trí nhân viên hỗ trợ phục vụ trong nhà trường các cấp: 85 người gồm các công việc: Thiết bị, Thư viện, Văn thư, Thủ quỹ.
2.1. Các đơn vị trực thuộc Phòng GDĐT đã được UBND huyện phê duyệt: 72
2.2. Các đơn vị trực thuộc Sở: 13
       ( Bảng phụ lục nhu cầu kèm theo )
II. Nguyên tắc tuyển dụng
          1. Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí gắn với chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc đã được duyệt.
          2. Việc tuyển dụng phải đảm bảo tính công khai, minh bạch, khách quan, cạnh tranh, đúng pháp luật.
          3. Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật.
          4. Người đăng ký dự tuyển phải đạt tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ, tin học của vị trí đăng ký dự tuyển; chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm, nếu đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên trong cùng một đợt tuyển sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả tuyển. Hồ sơ và lệ phí đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại.
         5. Thực hiện đúng quy trình, thủ tục tuyển dụng được phê duyệt.
          6. Người đứng đầu cơ quan được phân cấp tuyển dụng viên chức có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và chịu trách nhiệm về việc từ chối tiếp nhận hồ sơ.
III. Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức
1. Là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú ở An Giang; có nguyện vọng làm giáo viên hoặc công tác khác trong các cơ sở giáo dục phổ thông, mầm non công lập;
2. Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên, tính đến năm tuyển dụng;
3. Có đủ sức khỏe đảm bảo công việc hoặc nhiệm vụ đăng ký dự tuyển. Không mắc bệnh truyền nhiễm, không bị dị tật, không nói ngọng, nói lắp…;
4. Có văn bằng, kết quả học tập hợp pháp, phù hợp với yêu cầu vị trí dự tuyển;
5. Đạt trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;
6. Người dự tuyển vào vị trí giáo viên giảng dạy các cấp học, ngành học phải đạt trình độ tối thiểu như sau:
6.1. Giáo viên Mầm non: có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học sư phạm mầm non.
6. 2. Giáo viên phổ thông:
a) Tiểu học: Có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên chuyên ngành giáo dục tiểu học và các chuyên ngành sư phạm có liên quan (Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, tiếng Anh, Tin học). 
b) Trung học cơ sở: Có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng sư phạm trở lên đối với môn dự tuyển.
c) Trung học phổ thông, Trung cấp chuyên nghiệp: Có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm trở lên đối với môn dự tuyển.
* Riêng đối với vị trí giáo viên dạy Tiếng Anh có thêm một số yêu cầu như sau:
   - Có chứng nhận năng lực ngôn ngữ ít nhất bậc 3 (B1) đối với những thí sinh đăng ký dự tuyển vào vị trí giáo viên dạy Tiếng Anh cấp Tiểu học và Trung học cơ sở;
  - Có chứng nhận năng lực ngôn ngữ ít nhất bậc 4(B2) đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vào vị trí giáo viên dạy tiếng Anh cấp THPT và trường Trung cấp chuyên nghiệp.
  Giấy chứng nhận phải được 01 trong 10 đơn vị nòng cốt của Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp.
                  7. Người dự tuyển vào vị trí nhân viên trường học phải đạt trình độ tối thiểu như sau:
     7.1. Văn thư: Đạt trình độ trung cấp trở lên chuyên ngành Văn thư lưu trữ.               7.2. Thư viện: Đạt trình độ trung cấp trở lên chuyên ngành Thư viện
7.3. Thiết bị trường học:
    a) Trình độ đào tạo: tối thiểu như quy định đối với giáo viên các cấp học.
    b) Chuyên môn đào tạo: Đối với cấp Tiểu học không phân biệt chuyên môn đào tạo (ưu tiên ngành sư phạm). Đối với cấp THCS, THPT, TCCN phải có chuyên môn đào tạo Thiết bị trường học; Vật lý; Hóa học; Sinh học; Tin học (ưu tiên chuyên ngành sư phạm )
   * Nhân viên Y tế và Kế toán tạm ngừng tuyển theo công văn số 1193/VPUBND-TH ngày 25 tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh và văn bản số 2378/VPCP-KGVX ngày 8 tháng 4 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ.
8. Ngoài yêu cầu về trình độ đào tạo và chuyên môn đào tạo đối với từng vị trí việc làm, người dự tuyển có trình độ đại học trở lên phải có thêm chứng chỉ A ngoại ngữ và chứng chỉ A tin học. Riêng đối với vị trí giáo viên giảng dạy tiếng Anh phải có thêm chứng chỉ A ngoại ngữ khác.
         * Lưu ý: Không tuyển dụng lại đối tượng đã được trúng tuyển vào ngành giáo dục trước đây mà không nhận nhiệm sở, hoặc bỏ việc không có lý do chính đáng và những người đã thôi việc (có lý do chính đáng) quá 5 năm.
IV. Hồ sơ dự tuyển: Gồm:
+ Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (mẫu 1);
+ Bản sơ yếu lý lịch (theo mẫu quy định) có xác nhận của công an địa phương hoặc của trường đào tạo trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển, có dán ảnh và đóng dấu giáp lai (mẫu 2);
+ Phiếu kê khai nhập dữ liệu đăng ký dự tuyển (mẫu 3);
+ Đơn xin điều chỉnh hồ sơ dự tuyển (mẫu 4)
+ Bản photo giấy khai sinh;
+ Bản photo văn bằng tốt nghiệp về học vấn, chuyên môn, kèm theo bảng điểm toàn khóa. Nếu chưa được cấp bằng tốt nghiệp thì phải có giấy xác nhận tốt nghiệp hoặc chứng nhận tạm thời do trường đào tạo cấp ( kèm theo chứng chỉ ngoại ngữ tin học do trường đào tạo qui định về điều kiện cấp bằng ). Riêng đối với người dự tuyển có bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ thì phải nộp thêm bản photo bằng tốt nghiệp đại học sư phạm.
+ Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp (không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ tuyển dụng);
+ Bản photo chứng chỉ ngoại ngữ, tin học;
+ Bản photo hộ khẩu;
+ Giấy chứng nhận ưu tiên (dân tộc thiểu số, con liệt sĩ, thương binh, bệnh binh …, nếu có);
+ Kèm theo 02 ảnh màu cở 4 x 6 (đựng trong 1 phong bì nhỏ, ghi đầy đủ chi tiết họ, tên, ngày tháng năm sinh vào mặt sau tấm ảnh);
* Thí sinh là người đã thôi việc (có lý do chính đáng) không quá 5 năm phải bổ sung thêm quyết định thôi việc hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc.
Tất cả hồ sơ trên không cần công chứng và phải được xếp theo thứ tự trên kẹp lại cho vào phong bì (23cm x 30cm). Bên ngoài phòng bì ghi đầy đủ chi tiết theo mẫu.
Thí sinh có thể tải các biểu mẫu được đăng trên Website của sở để làm hồ sơ dự tuyển. Sở không trả lại hồ sơ cho thí sinh không trúng tuyển.
V. Hình thức tuyển dụng và phân cấp tuyển dụng.
 1. Sở Giáo dục và Đào tạo ( Sở) thu nhận lệ phí, hồ sơ, nhập dữ liệu và tổ chức cho thí sinh điều chuyển nguyện vọng (3 lần ).
 2. Sau khi được Sở chuyển giao số liệu thí sinh đăng ký, các phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức xét tuyển viên chức đăng ký dự tuyển các vị trí nhân viên thiết bị trường học, giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học các đơn vị trực thuộc phòng.
 3. Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu, trường Trung cấp Kinh tế- Kỹ thuật tổ chức xét tuyển nhân viên, giáo viên đăng ký dự tuyển vào trường.
 4. Các đơn vị trực thuộc sở, trực thuộc phòng thu nhận hồ sơ, lệ phí và tổ chức xét tuyển nhân viên văn phòng đăng ký dự tuyển tại đơn vị.
 5. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức xét tuyển đối với nhân viên Thiết bị trường học và giáo viên trường THPT trực thuộc Sở ( trừ trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu); giáo viên trường THCS  (theo đề nghị của Phòng GDĐT đã được UBND huyện phê duyệt).       
VI. Xét tuyển
                   1. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vào vị trí giáo viên giảng dạy các cấp học, chuyên trách Tổng phụ trách Đội, nhân viên Thiết bị trường học có số đăng ký dự tuyển cao hơn số nhu cầu tuyển dụng.
     1.1. Nội dung xét tuyển viên chức
                          a) Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.
               b) Kiểm tra, sát hạch thông qua trắc nghiệm và phỏng vấn người dự tuyển về: kiến thức pháp luật; năng lực, trình độ chuyên môn;  nghiệp vụ của vị trí dự tuyển, gồm:
                   b1) Kiến thức, hiểu biết về pháp luật đối với lĩnh vực giáo dục gồm các văn bản: Luật Giáo dục; Luật viên chức; Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Điều lệ trường theo cấp học dự tuyển; Quy định đạo đức nhà giáo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;
                                b2) Kiến thức về trình độ chuyên môn, phương pháp giảng dạy đối với chuyên ngành được đào tạo và vị trí đăng ký dự tuyển.
                                b3) Trình độ nghiệp vụ: giải quyết tình huống sư phạm hoặc mô tả qui trình xử lý công việc ( đối với vị trí khác).
                      1.2. Nguyên tắc xét tuyển
                            Tổ chức phỏng vấn sát hạch thí sinh.
        a) Đối với nội dung kiến thức pháp luật thí sinh sẽ được sát hạch bằng hình thức trắc nghiệm, sát hạch tập trung cùng lúc theo phòng trong thời gian 45 phút trả lời cho 40 câu hỏi. Mỗi câu hỏi đúng được 2,5 điểm. Tổng điểm sát hạch kiến thức pháp luật là 100 điểm. Thí sinh có điểm sát hạch 50 điểm trở lên mới được tiếp tục dự phỏng vấn sát hạch 2 nội dung còn lại.
        b) Đối với nội dung sát hạch kiến thức chuyên môn; nghiệp vụ mỗi nội dung thí sinh sẽ bắt thăm và trả lời 1 câu hỏi trực tiếp trước 2 giám khảo. Thí sinh có thời gian chuẩn bị đề cương trả lời câu hỏi sau khi bắt thăm khoảng 10 phút và trình bày câu hỏi không quá 10 phút. Mỗi nội dung sát hạch là 100 đ.
    1.3. Cách tính điểm xét tuyển bao gồm:
                           a) Kết quả học tập toàn khóa được quy đổi theo thang điểm 100 và tính hệ số1.
     Lưu ý:
    + Nếu trong bảng điểm có 2 loại điểm ( thang điểm 4 và thang điểm 10 ), thì Sở sẽ lấy điểm theo thang điểm 10. Nếu chỉ có thang điểm 4 thì sẽ quy đổi ra thang điểm 10 trước khi quy đổi theo thang điểm 100.
    + Nếu không có bảng điểm thì sẽ lấy điểm thấp nhất theo xếp loại tốt nghiệp. Thí dụ: xếp loại tốt nghiệp trung bình thì điểm học tập toàn khóa là 5,0 điểm.
                          b) Điểm phỏng vấn sát hạch: được đánh giá theo thang điểm 100 đối với mỗi nội dung sát hạch, phỏng vấn, sau đó lấy điểm trung bình cộng của 3 nội dung.
     Điểm phỏng vấn sát hạch được tính hệ số 2.
                      1.4. Xác định người trúng tuyển.
         a) Có điểm học tập và điểm phỏng vấn, sát hạch của từng nội dung đạt từ 50 điểm trở lên;
          b) Có tổng số điểm học tập và điểm trung bình cộng các nội dung phỏng vấn sát hạch đã tính hệ số (gọi chung là điểm phỏng vấn) cao hơn, lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
         Trường hợp có từ 2 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm phỏng vấn, sát hạch bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên sau:
       - Tốt nghiệp Thạc sĩ, tiến sĩ.
       - Tốt nghiệp đại học, cao đẳng loại giỏi.
       - Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động.
       - Thương binh.
       - Người hưởng chính sách như thương binh.
       - Con liệt sĩ.
       - Con thương binh.
       - Con của người hưởng chính sách như thương binh.
       - Người dân tộc ít người.
       - Đội viên thanh niên xung phong.
       - Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ.
       - Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự.
       - Người dự tuyển là nữ.
       Nếu vẫn không xác định được người trúng tuyển thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng quyết định sau khi tham khảo đề xuất của Hội đồng tuyển dụng theo hình thức biểu quyết theo đa số.
  2. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vào vị trí giáo viên giảng dạy các cấp học, chuyên trách Tổng phụ trách Đội, nhân viên Thiết bị trường học, nhân viên văn phòng có số đăng ký dự tuyển bằng hoặc thấp hơn số nhu cầu tuyển dụng.
      2.1. Trường hợp này sẽ giao cho Phòng GDĐT (đối với đơn vị thuộc phòng), Thủ trưởng đơn vị ( trực thuộc Sở) có nhu cầu tuyển dụng xem xét, đánh giá về khả năng phát âm, dị tật, khả năng giao tiếp của thí sinh. Việc tổ chức xem xét, đánh giá, xét tuyển phải có nội dung cụ thể và bằng điểm số. Nếu đạt yêu cầu (50 điểm trở lên) xem như được trúng tuyển.
      2.2. Trường hợp số thí sinh đăng ký dự tuyển các vị trí nhân viên trường học (trừ thiết bị) có số đăng ký dự tuyển cao hơn số nhu cầu, Thủ trưởng các đơn vị trường, cơ sở giáo dục tổ chức xét tuyển theo đúng quy định. Chọn người trúng tuyển như xét tuyển vị trí giáo viên.
      Thủ trưởng các đơn vị gửi báo cáo kèm theo danh sách trích ngang thí sinh và hồ sơ, thủ tục xét tuyển (Quyết định thành lập tổ kiểm tra, xét tuyển, biên bản xét tuyển và danh sách trúng tuyển) về Phòng Giáo dục và Đào tạo hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo theo phân cấp quản lý để được công nhận kết qủa xét tuyển.  
                  VII. Lệ phí dự tuyển
Mức phí dự tuyển là 200.000 đồng/hồ sơ.
Sở không trả lại lệ phí cho thí sinh không trúng tuyển.
VIII. Tổ chức tuyển dụng
1. Sở Giáo dục và Đào tạo công bố kế hoạch tuyển dụng được phê duyệt kèm theo chỉ tiêu trên Website của Sở; Báo An Giang; Đài Phát thanh truyền hình AG chậm nhất 21/8/2015.
2. Xây dựng kế hoạch tuyển dụng.
   - Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch và trình UBND huyện, thị, thành phố phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành GDĐT và báo cáo về Sở trước 28/8/2015.
 - Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu xây dựng Kế hoạch tuyển dụng trình Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt trước ngày 26/8/2015.
3. Sở Giáo dục và Đào tạo trực tiếp nhận lệ phí, hồ sơ dự tuyển đăng ký vị trí việc làm là giáo viên và nhân viên thiết bị: Từ 22/8/2015 đến 26/8/2015 tại Sở Giáo dục và Đào tạo, kể cả ngày thứ bảy, chủ nhật (Sáng từ 7giờ 30 đến 10giờ 30; Chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30).
 Các đơn vị trực thuộc Sở, Phòng báo cáo số liệu hồ sơ dự tuyển của nhân viên trường học (trừ nhân viên thiết bị) về Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo ngày 26/8/2015.
                 4. Sở Giáo dục và Đào tạo nhập, xử lý và thông báo kết quả đăng ký dự tuyển trên Website của Sở Giáo dục và Đào tạo vào ngày 27/8/2015 để người dự tuyển biết, xin điều chỉnh nguyện vọng cho phù hợp (người dự tuyển được điều chỉnh nguyện vọng tối đa 3 lần), kết thúc vào ngày 31/8/2015.
Lịch công bố và xin điều chỉnh nguyện vọng được quy định, như sau:
Lần Ngày nhận phiếu điều chỉnh Công bố kết quả điều chỉnh
Lần thứ nhất ngày 28/8/2015 18g00 ngày 28/8/2015
Lần thứ hai ngày 29/8/2015 8g00 ngày 30/8/2015
Lần thứ ba ngày 31/8/2015 18g00 ngày 31/8/2015
Lưu ý:
Thí sinh xin điều chỉnh nguyện vọng phải liên hệ trực tiếp với cán bộ nhận hồ sơ tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo và phải mang theo giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tuỳ thân có ảnh để kiểm tra, đối chiếu trước khi nhận phiếu điều chỉnh.
5. Sở Giáo dục và Đào tạo chuyển toàn bộ hồ sơ, dữ liệu và phí dự tuyển về các Phòng Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị được phân cấp tuyển dụng, trước 05/9/2015.
6. Phòng Giáo dục và Đào tạo và đơn vị được phân cấp tuyển dụng tổ chức sát hạch phỏng vấn thí sinh từ 05/9/2015 đến 10/9/2015
7. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức sát hạch, phỏng vấn thí sinh theo lịch sau:
  - Ngày 03/9/2015: Sát hạch phần kiến thức pháp luật.
  - Ngày 05/9/2015: Công bố kết quả sát hạch kiến thức pháp luật.
  - Ngày 7/9/2015: Phỏng vấn sát hạch phần kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ.
8.  Phòng, Sở Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả xét tuyển 10/9/2015
9. Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp có trách nhiệm:
      - Tiếp nhận và ký hợp đồng lần đầu, phân công viên chức hướng dẫn tập sự.
      - Hướng dẫn, yêu cầu viên chức mới được tuyển dụng lập hồ sơ theo đúng quy định.
       - Tổ chức theo dõi, kiểm tra, xem xét, quyết định bổ nhiệm ngạch (nếu đảm bảo yêu cầu tập sự) hoặc ra quyết định chấm dứt hợp đồng làm việc (nếu không đạt được yêu cầu tập sự).
Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo An Giang năm học 2015-2016. Trong quá trình thực hiện có vấn đề gì chưa rõ, xin phản ánh về Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Tổ chức cán bộ) để được giải thích, tư vấn thêm bằng các hình thức:
- Điện thoại: 0763.857795
- Email: phongtccb@angiang.edu.vn
 
Nơi nhận:        GIÁM ĐỐC
- UBND tỉnh An Giang;  
- Sở Nội vụ An Giang;            ( Đã ký)
- Website Sở Giáo dục và Đào tạo;  
- Đài phát thanh truyền hình AG;  
- Báo An Giang;  
- Lưu: VT, TCCB.           La Công Tâm
 
 
QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM
Liên kết website


Giới thiệu sách
Giới thiệu sách: Thầy cô trong hành trình của bạn

“Nhiệm vụ của cô giáo, thầy giáo là rất quan trọng và rất vẻ vang. Giáo dục là sự nghiệp của quần chúng”.

 • nhangiai.gif

 • nhangiai_2.gif

 • topca_.gif

 • tamca_.gif

 • mua.gif

 • Hội thi ca múa nhạc...

 • fb_img_1545182504486

 • fb_img_1545182518961

 • fb_img_1545182485523

 • hoa.jpg

 • hoa1.jpg

 • Thiệp 1

 • tvts_cantho2016-30_1

 • 35t8.jpg

 • image006.jpg

 • tvts_cantho2016-30.j

 • hk-tuvan-tuyensinh1-

 • hk-tuvan-cantho6-jpg

 • 5tuvan.jpg

 • hk-tuvan-cantho6-jpg

 • hk-tuvan-cantho4-jpg

 • dsc_9461_utrt.jpg

 • dsc_9389_eoxv.jpg

 • PHÁT THUỎNG HỌC SINH...

 • PHÁT THUỎNG HỌC SINH...

 • PHÁT THUỎNG HỌC SINH...

 • PHÁT THUỎNG HỌC SINH...

 • PHÁT THUỎNG HỌC SINH...

 • PHÁT THUỎNG HỌC SINH...

 • Khai giảng năm học...

 • Khai giảng năm học...

 • Khai giảng năm học...

 • Khai giảng năm học...

 • Lễ kết nạp Đảng

 • Lễ kết nạp Đảng

 • Lễ kết nạp Đảng

 • Lễ kết nạp Đảng

 • Lễ kết nạp Đảng

 • Tập thể cán bộ, giáo...

 • Trao hoa sinh nhật...

 • Nhận cờ truyền thống...

 • Giáo viên nhận hoa...

 • Đảng viên Chi Bộ 3

 • Đảng viên Chi Bộ 2...

 • Đảng viên Chi Bộ 1

 • Đảng Ủy 2015-2020

 • Giáo viên, học sinh...

 • Giáo viên, học sinh...

 • Giáo viên, học sinh...

 • Giáo viên, học sinh...

 • Trần Thái Đình...

 • Trần Thái Đình...

 • Sáu HS đoạt giải...

 • Ban Tổ chức i...

 • Tốp ca

 • Tiết mục múa

 • Tiết mục đơn ca

 • Tiết mục đơn ca cô...

 • Tiết mục đơn ca thầy...

 • Ban tổ chức hội thi...

 • Thi báo ảnh ATGT cấp...

 • Thi báo ảnh ATGT cấp...

 • Thi báo ảnh ATGT cấp...

 • Thi báo ảnh ATGT cấp...

 • Thi báo ảnh ATGT cấp...

 • Thi báo ảnh ATGT cấp...

 • Tham gia tuyên...

 • Tham gia tuyên...

 • Rung chuông vàng

 • Rung chuông vàng

 • Hội khỏe Phù Đổng...

 • Hội khỏe Phù Đổng...

 • Công trình thanh...

 • Công trình thanh...

 • Công trình thanh...

 • Sơ kết học kỳ I

 • Sơ kết học kỳ I

 • Sơ kết học kỳ I

 • Nhà giáo Việt Nam

 • Nhà giáo Việt Nam

 • Nhà giáo Việt Nam

 • Nhà giáo Việt Nam

 • Nhà giáo Việt Nam

 • Nhà giáo Việt Nam

 • Khai giảng

 • Khai giảng

 • Khai giảng

 • Khai giảng

 • Khai giảng

 • Khai giảng

 • Hội nghị CBVC

 • Hội nghị CBVC

 • Hội nghị CBVC

 • Hội nghị CBVC

 • Hội nghị CBVC

 • Hội nghị CBVC