09:52 EDT Thứ bảy, 24/08/2019
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THPT Long Xuyên

Trang nhất Trang chủ » Tin Tức » Thư viện - Thiết bị

Hướng dẫn thực hiện công tác Thiết bị, thư viện năm học 2014-2015

Thứ sáu - 28/11/2014 00:48
Ngày 02/10/2014, Sở GD&ĐT Cà Mau ban hành Hướng dẫn thực hiện công tác Thiết bị, thư viện trường học năm học 2014-2015.
I. VỀ NHIỆM VỤ THIẾT BỊ - THƯ VIỆN
1. Nhiệm vụ chung
1.1. Thiết bị dạy học:
- Nhằm xây dựng hệ thống quản lí thiết bị dạy học theo một quy trình thống nhất trong toàn tỉnh.
- Phát huy tích cực việc quản lí và sử dụng thiết bị dạy học có hiệu quả cao nhất, hỗ trợ đắc lực cho công tác dạy và học của các trường phổ thông.
1.2. Thư viện trường học:
- Phát huy tích cực việc sử dụng nguồn tài liệu sách báo trong thư viện nhằm phục vụ học tập, giảng dạy của giáo viên và học sinh.
- Hình thành thói quen tìm hiểu tự học, tự nghiên cứu, giải trí lành mạnh, các kỹ năng trong môi trường giáo dục và phát triển nhân cách toàn diện.
2. Nhiệm vụ cụ thể:
2.1. Thiết bị trường học:
- Tiếp tục xây dựng và bổ sung tiêu chuẩn kỹ thuật TBDH hiện có, sử dụng thiết bị trường học có chất lượng và đưa vào tiêu chuẩn đánh giá thi đua của từng đơn vị.
- Tăng cường kiểm tra quản lý việc khai thác sử dụng TBDH có hiệu quả.
- Đẩy mạnh phong trào tự làm TBDH trong tất cả các ngành học (theo Quyết định số 4045/QĐ-BGDĐT ngày 19/6/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Đề án phát triển thiết bị dạy học tự làm giáo dục Mầm non và phổ thông giai đoạn 2010-2015).
- Tăng cường khai thác sử dụng, quản lý, bảo quản các phòng học bộ môn, thúc đẩy việc đăng ký, công nhận các phòng bộ môn Lý-Hóa-Sinh- Công nghệ.
- Giáo dục học sinh có ý thức giữ gìn tài sản thiết bị, không để xảy ra tình trạng hư hao, thất thoát thiết bị hoặc linh kiện đi kèm thiết bị. Có kế hoạch khai thác sử dụng thường xuyên thiết bị công nghệ cao, có phiếu theo dõi hoạt động. Tăng cường trách nhiệm của Hiệu trưởng khi nghiệm thu thiết bị (không nghiệm thu qua loa). Các trường học thường xuyên rà soát tình trạng sử dụng để báo cáo loại thiết bị kém chất lượng, thiết bị không còn phù hợp để được xử lý.
- Tổ chức kiểm tra công nhận các phòng bộ môn đạt chuẩn, ghi nhận các Phòng Giáo dục và Đào tạo trong mỗi năm học đều có đăng ký và công nhận phòng học bộ môn đạt chuẩn. Các trường THPT đã được xây dựng và trang bị phòng học bộ môn cần nhanh chóng rà soát để đăng ký sớm công nhận phòng học bộ môn đạt chuẩn.
- Tăng cường kiểm tra, thúc đẩy giáo viên các cấp sử dụng TBDH trong giảng dạy; bảo quản TBDH hiện có; Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố tiếp tục điều chuyển TBDH đến nơi có nhu cầu sử dụng.
- Tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ quản lí và sử dụng thiết bị dạy học cho viên chức làm công tác thiết bị dạy học các trường THCS trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
- Tiếp tục thực hiện “tăng cường quản lý sử dụng TBDH thật hiệu quả, không để xảy ra tình trạng thất thoát”. Các Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng mạng lưới kiểm tra hoạt động thiết bị. Chú ý tăng cường các khâu:
  + Quản lý: xây dựng kế hoạch hoạt động thiết bị năm học (Thí nghiệm, thực hành, sử dụng TBDH từng bộ môn, sửa chữa định kỳ, tự kiểm tra....)
  + Bảo quản: thường xuyên và định kỳ, sạch sẽ, sắp xếp khoa học, hạn chế hư hao, thất thoát.
  + Sử dụng: thường xuyên theo dõi chế độ bền và hiệu quả của từng thiết bị. Chú ý phát huy tác dụng các thiết bị công nghệ cao.
  + Nghiệm thu thiết bị: có quyết định thành lập Ban Nghiệm thu đầy đủ các thành phần (Hiệu trưởng, kế toán, tổ trưởng chuyên môn, các giáo viên bộ môn có liên quan), ghi chép biên bản rõ ràng chi tiết.
  + Giáo dục học sinh ý thức sử dụng, bảo quản tốt các thiết bị dạy học để sử dụng lâu dài, đặc biệt là giữ vệ sinh sạch sẽ các thiết bị phòng học bộ môn.
-  Đầu tư mua sắm các trang thiết bị ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện. Áp dụng các phương pháp dạy học tích cực.
- Tăng cường sử dụng phần mềm quản lý thiết bị, xây dựng quy chế quản lý tài sản – thiết bị
- Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các báo cáo theo công văn số 810/SGDĐT-CNTT-TBTV ngày 18/4/2013 về việc hướng dẫn báo cáo định kỳ hiện trạng thiết bị, thư viện trường học và công tác hoạt động thiết bị thực hành, thiết bị thí nghiệm.
* Chỉ tiêu phấn đấu trong năm học 2014-2015
- Phấn đấu mỗi huyện, thành phố có ít nhất 04 truờng THCS, 01 trường THPT có phòng học bộ môn đạt chuẩn theo quyết định số 37/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- 100% thiết bị dạy học hiện có tại trường được sử dụng cho dạy học. 100% giáo viên bộ môn đều sử dụng thiết bị dạy học khi lên lớp đúng theo quy định của Bộ GDĐT trong PPCT ở các bộ môn.
2.2. Thư viện trường học :
  - Các đơn vị trường học, cơ sở giáo dục thực hiện tốt tinh thần công văn số 1472/NXBGDVN ngày 22/09/2014 của Tổng giám đốc NXBGDVN để xem xét mua sắm bổ sung danh mục sách tham khảo dùng cho thư viện trường học từ năm học 2014 – 2015 của Nhà xuất bản giáo dục.
  - Tiếp tục trang bị các loại sách phục vụ tại các thư viện trường học; bảo đảm 100 % học sinh có đủ sách giáo khoa cho năm học mới.
  - Tiếp tục đầu tư xây dựng và mở rộng thư viện trường học trên cơ sở quy chế, tiêu chuẩn và các công văn hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  - Sử dụng các nguồn kinh phí được cấp và huy động các nguồn tài trợ cho công tác thư viện trường học.
  - Triển khai hình thức "Thư viện xanh"; "Thư viện thân thiện" trong trường học. Từng bước triển khai hình thức Thư viện điện tử.
  - Ứng dụng Công nghệ thông tin vào công tác thư viện, nâng cao trình độ tin học cho giáo viên thư viện và học sinh trong việc tiếp cận, tìm kiếm thông tin trên các phương tiện truyền thông, mạng internet.
  - Đẩy mạnh công tác kiểm tra nội dung chất lượng tài liệu, công tác tuyên truyền sách báo tạp chí và sinh hoạt ngoại khóa về các lĩnh vực văn hóa-giáo dục, kinh tế-xã hội, pháp luật và kỹ năng sống.
- Tổ chức các hoạt động thư viện phong phú thu hút giáo viên, học sinh và phụ huynh tham gia bằng nhiều hình thức phát huy được nội dung các tủ sách: Tủ sách văn hóa địa phương,  sách biển đảo, sách danh nhân văn hóa, kinh tế- xã hội, sách Pháp luật, giới tính, kỹ năng sống …
* Chỉ tiêu phấn đấu:
 
TT Danh hiệu
Thư viện
Năm học 2013-2014 Chỉ tiêu phấn đấu
Năm học 2014-2015
SL TL% SL TL%
01 Thư viện đạt chuẩn 240 57 265 63
02 Thư viện tiên tiến 3 0,71 5 1,2
03 Thư viện xuất sắc 0 0 3 0,71
04 Thư viện chưa đạt chuẩn 167 39,7 150 35,6
05 Đơn vị chưa có Thư viện 14 3.32 9 2,13
- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố căn cứ chỉ tiêu của Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng chỉ tiêu phù hợp với từng đơn vị đề Sở Giáo dục và Đào tạo xét tiêu chí thi đua cuối năm cho từng đơn vị.
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện (thành phố), các đơn vị trường học và các giáo viên phụ trách về Thư viện, Thiết bị phòng học bộ môn căn cứ vào hướng dẫn này đề ra các việc làm cụ thể trong năm học 2014-2015, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác Thư viện - Thiết bị trường học.
Trong năm học 2014-2015 Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ thực hiện kiểm tra việc quản lí và sử dụng thiết bị dạy học ở các trường phổ thông trong địa bàn tỉnh.
Trên đây là Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học về thiết bị dạy học và thư viện trường học, Sở Giáo dục - Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng đơn vị tổ chức thực hiện tốt các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về phòng Công nghệ thông tin - Thiết bị thư viện Sở Giáo dục và Đào tạo, điện thoại 07803.525222 hoặc hộp thư điện tửphongcntttbtv@camau.e.
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Liên kết website


Giới thiệu sách
Giới thiệu sách: Thầy cô trong hành trình của bạn

“Nhiệm vụ của cô giáo, thầy giáo là rất quan trọng và rất vẻ vang. Giáo dục là sự nghiệp của quần chúng”.

QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM
 • nhangiai.gif

 • nhangiai_2.gif

 • topca_.gif

 • tamca_.gif

 • mua.gif

 • Hội thi ca múa nhạc...

 • fb_img_1545182504486

 • fb_img_1545182518961

 • fb_img_1545182485523

 • hoa.jpg

 • hoa1.jpg

 • Thiệp 1

 • tvts_cantho2016-30_1

 • 35t8.jpg

 • image006.jpg

 • tvts_cantho2016-30.j

 • hk-tuvan-tuyensinh1-

 • hk-tuvan-cantho6-jpg

 • 5tuvan.jpg

 • hk-tuvan-cantho6-jpg

 • hk-tuvan-cantho4-jpg

 • dsc_9461_utrt.jpg

 • dsc_9389_eoxv.jpg

 • PHÁT THUỎNG HỌC SINH...

 • PHÁT THUỎNG HỌC SINH...

 • PHÁT THUỎNG HỌC SINH...

 • PHÁT THUỎNG HỌC SINH...

 • PHÁT THUỎNG HỌC SINH...

 • PHÁT THUỎNG HỌC SINH...

 • Khai giảng năm học...

 • Khai giảng năm học...

 • Khai giảng năm học...

 • Khai giảng năm học...

 • Lễ kết nạp Đảng

 • Lễ kết nạp Đảng

 • Lễ kết nạp Đảng

 • Lễ kết nạp Đảng

 • Lễ kết nạp Đảng

 • Tập thể cán bộ, giáo...

 • Trao hoa sinh nhật...

 • Nhận cờ truyền thống...

 • Giáo viên nhận hoa...

 • Đảng viên Chi Bộ 3

 • Đảng viên Chi Bộ 2...

 • Đảng viên Chi Bộ 1

 • Đảng Ủy 2015-2020

 • Giáo viên, học sinh...

 • Giáo viên, học sinh...

 • Giáo viên, học sinh...

 • Giáo viên, học sinh...

 • Trần Thái Đình...

 • Trần Thái Đình...

 • Sáu HS đoạt giải...

 • Ban Tổ chức i...

 • Tốp ca

 • Tiết mục múa

 • Tiết mục đơn ca

 • Tiết mục đơn ca cô...

 • Tiết mục đơn ca thầy...

 • Ban tổ chức hội thi...

 • Thi báo ảnh ATGT cấp...

 • Thi báo ảnh ATGT cấp...

 • Thi báo ảnh ATGT cấp...

 • Thi báo ảnh ATGT cấp...

 • Thi báo ảnh ATGT cấp...

 • Thi báo ảnh ATGT cấp...

 • Tham gia tuyên...

 • Tham gia tuyên...

 • Rung chuông vàng

 • Rung chuông vàng

 • Hội khỏe Phù Đổng...

 • Hội khỏe Phù Đổng...

 • Công trình thanh...

 • Công trình thanh...

 • Công trình thanh...

 • Sơ kết học kỳ I

 • Sơ kết học kỳ I

 • Sơ kết học kỳ I

 • Nhà giáo Việt Nam

 • Nhà giáo Việt Nam

 • Nhà giáo Việt Nam

 • Nhà giáo Việt Nam

 • Nhà giáo Việt Nam

 • Nhà giáo Việt Nam

 • Khai giảng

 • Khai giảng

 • Khai giảng

 • Khai giảng

 • Khai giảng

 • Khai giảng

 • Hội nghị CBVC

 • Hội nghị CBVC

 • Hội nghị CBVC

 • Hội nghị CBVC

 • Hội nghị CBVC

 • Hội nghị CBVC