09:36 EDT Thứ bảy, 24/08/2019
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THPT Long Xuyên

Trang nhất Trang chủ » Thư viện ảnh


Hội thi ca múa nhạc...

mua.gif

tamca_.gif

topca_.gif

nhangiai_2.gif

nhangiai.gif

dsc_9389_eoxv.jpg

dsc_9461_utrt.jpg

hk-tuvan-cantho4-jpg

hk-tuvan-cantho6-jpg

5tuvan.jpg

hk-tuvan-cantho6-jpg

hk-tuvan-tuyensinh1-

tvts_cantho2016-30.j

image006.jpg

35t8.jpg

tvts_cantho2016-30_1

PHÁT THUỎNG HỌC SINH...

PHÁT THUỎNG HỌC SINH...

PHÁT THUỎNG HỌC SINH...

PHÁT THUỎNG HỌC SINH...

PHÁT THUỎNG HỌC SINH...

PHÁT THUỎNG HỌC SINH...

Lễ kết nạp Đảng

Lễ kết nạp Đảng

Lễ kết nạp Đảng

Lễ kết nạp Đảng

Lễ kết nạp Đảng
no image

Tập thể cán bộ, giáo...

Đảng Ủy 2015-2020

Đảng viên Chi Bộ 1

Đảng viên Chi Bộ 2...

Đảng viên Chi Bộ 3
no image

Giáo viên nhận hoa...

Nhận cờ truyền thống...

Trao hoa sinh nhật...
no image

Hội nghị CBVC

Hội nghị CBVC

Hội nghị CBVC

Hội nghị CBVC

Hội nghị CBVC

Hội nghị CBVC
no image

Khai giảng

Khai giảng

Khai giảng

Khai giảng

Khai giảng

Khai giảng

Khai giảng năm học...

Khai giảng năm học...

Khai giảng năm học...

Khai giảng năm học...
no image

Nhà giáo Việt Nam

Nhà giáo Việt Nam

Nhà giáo Việt Nam

Nhà giáo Việt Nam

Nhà giáo Việt Nam

Nhà giáo Việt Nam
no image

Sơ kết học kỳ I

Sơ kết học kỳ I

Sơ kết học kỳ I
no image

Công trình thanh...

Công trình thanh...

Công trình thanh...
no image

Hội khỏe Phù Đổng...

Hội khỏe Phù Đổng...
no image

Rung chuông vàng

Rung chuông vàng
no image

Tham gia tuyên...

Tham gia tuyên...
no image

Thi báo ảnh ATGT cấp...

Thi báo ảnh ATGT cấp...

Thi báo ảnh ATGT cấp...

Thi báo ảnh ATGT cấp...

Thi báo ảnh ATGT cấp...

Thi báo ảnh ATGT cấp...
no image

Ban tổ chức hội thi...

Tiết mục đơn ca thầy...

Tiết mục đơn ca cô...

Tiết mục đơn ca

Tiết mục múa

Tốp ca
no image

Giáo viên, học sinh...

Giáo viên, học sinh...

Giáo viên, học sinh...

Giáo viên, học sinh...
no image

Ban Tổ chức i...

Sáu HS đoạt giải...

Trần Thái Đình...

Trần Thái Đình...
no image

Thiệp 1

hoa1.jpg

hoa.jpg

fb_img_1545182485523

fb_img_1545182518961

fb_img_1545182504486
no image
 
 • Video
 • Hình ảnh
QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM
Liên kết website


Giới thiệu sách
Giới thiệu sách: Thầy cô trong hành trình của bạn

“Nhiệm vụ của cô giáo, thầy giáo là rất quan trọng và rất vẻ vang. Giáo dục là sự nghiệp của quần chúng”.

 • nhangiai.gif

 • nhangiai_2.gif

 • topca_.gif

 • tamca_.gif

 • mua.gif

 • Hội thi ca múa nhạc...

 • fb_img_1545182504486

 • fb_img_1545182518961

 • fb_img_1545182485523

 • hoa.jpg

 • hoa1.jpg

 • Thiệp 1

 • tvts_cantho2016-30_1

 • 35t8.jpg

 • image006.jpg

 • tvts_cantho2016-30.j

 • hk-tuvan-tuyensinh1-

 • hk-tuvan-cantho6-jpg

 • 5tuvan.jpg

 • hk-tuvan-cantho6-jpg

 • hk-tuvan-cantho4-jpg

 • dsc_9461_utrt.jpg

 • dsc_9389_eoxv.jpg

 • PHÁT THUỎNG HỌC SINH...

 • PHÁT THUỎNG HỌC SINH...

 • PHÁT THUỎNG HỌC SINH...

 • PHÁT THUỎNG HỌC SINH...

 • PHÁT THUỎNG HỌC SINH...

 • PHÁT THUỎNG HỌC SINH...

 • Khai giảng năm học...

 • Khai giảng năm học...

 • Khai giảng năm học...

 • Khai giảng năm học...

 • Lễ kết nạp Đảng

 • Lễ kết nạp Đảng

 • Lễ kết nạp Đảng

 • Lễ kết nạp Đảng

 • Lễ kết nạp Đảng

 • Tập thể cán bộ, giáo...

 • Trao hoa sinh nhật...

 • Nhận cờ truyền thống...

 • Giáo viên nhận hoa...

 • Đảng viên Chi Bộ 3

 • Đảng viên Chi Bộ 2...

 • Đảng viên Chi Bộ 1

 • Đảng Ủy 2015-2020

 • Giáo viên, học sinh...

 • Giáo viên, học sinh...

 • Giáo viên, học sinh...

 • Giáo viên, học sinh...

 • Trần Thái Đình...

 • Trần Thái Đình...

 • Sáu HS đoạt giải...

 • Ban Tổ chức i...

 • Tốp ca

 • Tiết mục múa

 • Tiết mục đơn ca

 • Tiết mục đơn ca cô...

 • Tiết mục đơn ca thầy...

 • Ban tổ chức hội thi...

 • Thi báo ảnh ATGT cấp...

 • Thi báo ảnh ATGT cấp...

 • Thi báo ảnh ATGT cấp...

 • Thi báo ảnh ATGT cấp...

 • Thi báo ảnh ATGT cấp...

 • Thi báo ảnh ATGT cấp...

 • Tham gia tuyên...

 • Tham gia tuyên...

 • Rung chuông vàng

 • Rung chuông vàng

 • Hội khỏe Phù Đổng...

 • Hội khỏe Phù Đổng...

 • Công trình thanh...

 • Công trình thanh...

 • Công trình thanh...

 • Sơ kết học kỳ I

 • Sơ kết học kỳ I

 • Sơ kết học kỳ I

 • Nhà giáo Việt Nam

 • Nhà giáo Việt Nam

 • Nhà giáo Việt Nam

 • Nhà giáo Việt Nam

 • Nhà giáo Việt Nam

 • Nhà giáo Việt Nam

 • Khai giảng

 • Khai giảng

 • Khai giảng

 • Khai giảng

 • Khai giảng

 • Khai giảng

 • Hội nghị CBVC

 • Hội nghị CBVC

 • Hội nghị CBVC

 • Hội nghị CBVC

 • Hội nghị CBVC

 • Hội nghị CBVC