09:12 EDT Thứ bảy, 24/08/2019
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THPT Long Xuyên

Trang nhất Trang chủ » Giới thiệu

 
THÔNG TIN 12 TỔ CHUYÊN MÔN CỦA TRƯỜNG THPT LONG XUYÊN

 TỔ TOÁN

 
STT  HỌ TÊN  CHỨC VỤ  SỐ ĐIỆN THOẠI  EMAIL
1 Ths. Phạm Văn Thịnh Tổ trưởng 0916.718.389 pvthinhlx@gmail.com 
2 Bùi Kim Cương   0914.272.507 buikimcuong75@gmail.com
3 Ngô Minh Thảnh   0918.330.338 ngominhthanhlx@gmail.com 
4 Nguyễn Hữu Ý Nhi   0982.199.569 nguyenhuuyennhi@gmail.com 
5 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc   0989.119.495 ntmyngocnk@gmail.com 
6 Võ Ngọc Tuấn   0908.282.181 tuan_c3longxuyenlx@angiang.edu.vn 
7 Nguyễn Thanh Tú Tổ phó 01266.967.709 nguyentunk@gmail.com
8 Nguyễn Hoàng Giang   0943.995.171 ggiang1980@gmail.com 
9 Huỳnh Thị Mỹ Hạnh   0918.754.494 myhanh.toan.lxag@gmail.com
10 Ths. Nguyễn Phước Thịnh   0919.380.131 ngphuocthinh@gmail.com 
12 Trần Thị Diễm Châu   0982.133.309 diemchau.toan.longxuyen@gmail.com
12 Lê Văn Luân   0919.053.706 leluanhb.angiang@gmail.com
13 Ths. Huỳnh Hữu Hiền   0924.396.668 huynhhuuhien.vn@gmail.com
14 Trương Quốc Hùng   0945.674.018 hungag2009@gmail.com
 
 TỔ VẬT LÝ - CN
 
 
STT  HỌ TÊN  CHỨC VỤ  SỐ ĐIỆN THOẠI  EMAIL
1 Ths. Lê Thị Hồng Hạnh Tổ trưởng 0916.792.270 aguhanh83@gmail.com
2 Phạm Minh Thức Tổ phó 0918.073.424 minhthucnk@gmail.com
3 Nguyễn Văn Tấn      
4 Nguyễn Thị Tuyết Lệ   0933.437.537 nguyentle60@gmail.com
5 Diệp Liêu Sa   0919.102.609 diepsa67@gmail.com
6 Nguyễn Bình Đẳng   0913.141.731 binh1976dang@gmail.com
7 Ths. Hoàng Văn Thuận   01668.483.160 hoangthuanlxag@hotmail
8 Lê Thị Kim Hai   0919.545659 kimhai1969@gmail.com
9 Lê Đỗ Tố Quyên   01228.023.376 ldlquyen19691969@gmail.com
10 Vũ Thị Phương Oanh   01682.538.124 vuthiphuongoanhhb.angiang@gmail.com
 
 TỔ HÓA HỌC
 
 
STT  HỌ TÊN  CHỨC VỤ  SỐ ĐIỆN THOẠI  EMAIL
1 Nguyễn Thị Phượng Tổ trưởng 0986.453637 nguyenphuonglxn@gmail.com
2 Lê Công Thanh   0917.143.234  
3 Trần Anh Thư   0937.070.966 anh_thu1212@yahoo.com
4 Trần Thị Mỹ Ý   0919.133.667 ttmylx@gmail.com
5 Nguyễn Thị Mộng Tuyền   0975.052.523  
6 Huỳnh Long Tiền   01658.226.598 hltien7h@gmail.com

 
 TỔ SINH – KTNN
 
 
STT  HỌ TÊN  CHỨC VỤ  SỐ ĐIỆN THOẠI  EMAIL
1 Nguyễn Đỗ Thùy Lynh Tổ trưởng 0908.042.999 thuylynh1970@gmail.com
2 Lê Thị Mai Phương Tổ phó 0917.769.799 phuongltmlongxuyen@gmail.com
3 Lê Thị Mỹ Hoa   01695.675.635 lethimyhoalx@gmail.com
4 Lê Thị Ngọc Kiều   0902.721.886 lethingockieu@gmail.com
5 Nguyễn Thị Nguyệt Hải   0932.946.161 nguyethai.lx@gmail.com
6 Phan Thị Cẩm Nhung   0972.651.658 camnhung.thptlongxuyen@gmail.com
7 Đinh Thị Kim Hương   0947.971.886 huongdh5b@gmail.com
8 Trần Kim Nhật Thảo   0917.339.488 nhatthao.1988@gmail.com

 
 TỔ TIẾNG ANH
 
 
STT  HỌ TÊN  CHỨC VỤ  SỐ ĐIỆN THOẠI  EMAIL
1 Nguyễn Văn Thể Tổ trưởng 01222.000.494 vanthec3lx@gmail.com
2 Nguyễn Thị Thu Hương Tổ phó 919.726675 thuhuongc3lx@gmail.com
3 Nguyễn Thành Bắc   0983.857.313 thanhbacav@gmail.com
4 Võ Thị Mai Thảo   01665.329.305 binhsubk@gmail.com
5 Võ Duy Thuyết   0988.471.176 duythuyetnk@gmail.com
6 Nguyễn Bá Lộc   0919.424.084 nguyenbaloclx@gmail.com
7 Châu Thị Kim Uyên   0989.223.224 luuthanhvo@gmail.com
8 Lưu Thị Kiều Oanh   0918.716.660 luuthikieuoanh@gmail.com
9 Huỳnh Thị Tuyết Linh   0919.464.339 linhhuynh1982@gmail.com
10 Đinh Trần Hoàng Thuận   01687.004.087 dinhtranhoangthuan@gmail.com
11 Thái Trí Nhẫn   0907.207.212 thaitrinhan@gmail.com
 
 
 TỔ NGỮ VĂN


 
STT  HỌ TÊN  CHỨC VỤ  SỐ ĐIỆN THOẠI  EMAIL
1 Ths. Lê Thị Thùy Trang Tổ trưởng 0918.933.762 lethithuytrang@gmail.com
2 Lê Hoàng Uyên Kim Tổ phó 0919.787.571 uyenkim1975@gmail.com
3 Cao Thanh Nguyệt      
4 Trần Thị Mỹ Trang   0939.903.904 mytrang1109@gmail.com
5 Huỳnh Tố Quyên   0939.878.922  
6 Phan Thị Thanh Hương   09992.478.701  
7 Trịnh Thị Huế   0917.328.685  
8 Hoàng Thị Hiếu   0987.283.767  
9 Hà Tố Uyên   0972.565.585 dung_c2myquylx@angiang.edu.vn
10 Lê Huyền Thương   09771.593.802  
 
 TỔ LỊCH SỬ


 
STT  HỌ TÊN  CHỨC VỤ  SỐ ĐIỆN THOẠI  EMAIL
1 Dương Thị Ngọc Diệp Tổ trưởng 01234.491.464  
2 Lôi Tú Như   01297.990.009 nhulxag@gmail.com
3 Trần Thủy Nguyệt Tâm   0942.330.070  
4 Nguyễn Thị Thấm   01288.990.466 thamkb@gmail.com
 
 TỔ ĐỊA LÝ
 
 
STT  HỌ TÊN  CHỨC VỤ  SỐ ĐIỆN THOẠI  EMAIL
1 Trần Thị Thu Nguyệt Tổ trưởng 0973.477.514 trannguyetag@gmail.com
2 Trần Thị Nhạn   399279945 nhantran01689169496@gmail.com
3 Lê Thị Kim Oanh   0975.924.950 lekimoanh32@gmail.com
4 Võ Thị Ngọc Thủy   986044422 ngocthuysaomailx@gmail.com
       

 
 TỔ GDCD – NGLL
 
 
STT  HỌ TÊN  CHỨC VỤ  SỐ ĐIỆN THOẠI  EMAIL
1 Trương Lương Thương Tổ trưởng 0918.899.852 thuongtruong1970@gmail.com
2 Nguyễn Thị Phạn   989.958434 thiphannk@gmail.com
3 Nguyễn Thị An   0909.377.788 nguyenthian1970@gmail.com
4 Nguyễn Thị Bích Như   0944.073.317 bichnhulx1978@gmail.com
5 Nguyễn Thị Thu Thảo   0909.670.515 linhsamthao@gmail.com
 

 
 TỔ THỂ DỤC


 
STT  HỌ TÊN  CHỨC VỤ  SỐ ĐIỆN THOẠI  EMAIL
1 Ths.Võ Tấn Hùng Tổ trưởng 0939.123.779 hungtanag@yahoo.com
2 Phan Thành Hải   0988.631.748  
3 Huỳnh Văn Ngãi      
4 Nguyễn Văn Kỳ Trân   0918.799.157  
5 Nguyễn Văn Nghiêm   0913.979.970  
6 Nguyễn Thanh Tâm   0969.602.608  
7 Hồ Minh Hùng   0919.421.744  
 
 TỔ TIN HỌC

 
 
STT  HỌ TÊN  CHỨC VỤ  SỐ ĐIỆN THOẠI  EMAIL
1 Ths. Huỳnh Bửu Ngọc Tổ trưởng 0989.716.306 hbngoclx@gmail.com
2 Đỗ Ngũ Châu   0949.541.647 donguchauthlx@gmail.com 
3 Huỳnh Thanh Trí   0918.643.343 trilx@yahoo.com
4 Huỳnh Ngọc Uyên   0919.746.009 uyen1752000@yahoo.com
5 Ths. Nguyễn Thị Anh Thư   0989.686.936 anhthuptlx@gmail.com
6 Nguyễn Trường Giang   0911.193.117 ntgiang11th@gmail.com 
 
 TỔ VĂN PHÒNG


 
STT  HỌ TÊN  CHỨC VỤ  SỐ ĐIỆN THOẠI  EMAIL
1 Nguyễn Văn Lâm Tổ trưởng 0918.575.752 son1980lam@gmail.com
2 Trần Thị Ngọc Hương Tổ phó 0985.773.992  
3 Hồ Công Hiện   0949.094.049 thienk2004hg@gmail.com
4 Phan Thùy Mỹ Linh   0983.919.070  
5 Lê Hồng Bích Ngọc   0916.775.432  
6 Thái Phương Nga   0982.624.826  
7 Trần Ngọc Huyền Trân   0989.732.239 huyentrannk@gmail.com
8 Trần Nguyễn Thùy Nghiêm   01645.309.314  
9 Đỗ Thị Thúy An   01249.595.152  
10 Nguyễn Thành Công   01638.542.532  
11 Nguyễn Thanh Khang   0922.035.832  
12 Nguyễn Hùng Cường   0939.945.435  
13 Nguyễn Tấn Lễ   01255.613.072  
 
                                               
0986.453637

 
 • Video
 • Hình ảnh
Liên kết website


Giới thiệu sách
Giới thiệu sách: Thầy cô trong hành trình của bạn

“Nhiệm vụ của cô giáo, thầy giáo là rất quan trọng và rất vẻ vang. Giáo dục là sự nghiệp của quần chúng”.

QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM
 • nhangiai.gif

 • nhangiai_2.gif

 • topca_.gif

 • tamca_.gif

 • mua.gif

 • Hội thi ca múa nhạc...

 • fb_img_1545182504486

 • fb_img_1545182518961

 • fb_img_1545182485523

 • hoa.jpg

 • hoa1.jpg

 • Thiệp 1

 • tvts_cantho2016-30_1

 • 35t8.jpg

 • image006.jpg

 • tvts_cantho2016-30.j

 • hk-tuvan-tuyensinh1-

 • hk-tuvan-cantho6-jpg

 • 5tuvan.jpg

 • hk-tuvan-cantho6-jpg

 • hk-tuvan-cantho4-jpg

 • dsc_9461_utrt.jpg

 • dsc_9389_eoxv.jpg

 • PHÁT THUỎNG HỌC SINH...

 • PHÁT THUỎNG HỌC SINH...

 • PHÁT THUỎNG HỌC SINH...

 • PHÁT THUỎNG HỌC SINH...

 • PHÁT THUỎNG HỌC SINH...

 • PHÁT THUỎNG HỌC SINH...

 • Khai giảng năm học...

 • Khai giảng năm học...

 • Khai giảng năm học...

 • Khai giảng năm học...

 • Lễ kết nạp Đảng

 • Lễ kết nạp Đảng

 • Lễ kết nạp Đảng

 • Lễ kết nạp Đảng

 • Lễ kết nạp Đảng

 • Tập thể cán bộ, giáo...

 • Trao hoa sinh nhật...

 • Nhận cờ truyền thống...

 • Giáo viên nhận hoa...

 • Đảng viên Chi Bộ 3

 • Đảng viên Chi Bộ 2...

 • Đảng viên Chi Bộ 1

 • Đảng Ủy 2015-2020

 • Giáo viên, học sinh...

 • Giáo viên, học sinh...

 • Giáo viên, học sinh...

 • Giáo viên, học sinh...

 • Trần Thái Đình...

 • Trần Thái Đình...

 • Sáu HS đoạt giải...

 • Ban Tổ chức i...

 • Tốp ca

 • Tiết mục múa

 • Tiết mục đơn ca

 • Tiết mục đơn ca cô...

 • Tiết mục đơn ca thầy...

 • Ban tổ chức hội thi...

 • Thi báo ảnh ATGT cấp...

 • Thi báo ảnh ATGT cấp...

 • Thi báo ảnh ATGT cấp...

 • Thi báo ảnh ATGT cấp...

 • Thi báo ảnh ATGT cấp...

 • Thi báo ảnh ATGT cấp...

 • Tham gia tuyên...

 • Tham gia tuyên...

 • Rung chuông vàng

 • Rung chuông vàng

 • Hội khỏe Phù Đổng...

 • Hội khỏe Phù Đổng...

 • Công trình thanh...

 • Công trình thanh...

 • Công trình thanh...

 • Sơ kết học kỳ I

 • Sơ kết học kỳ I

 • Sơ kết học kỳ I

 • Nhà giáo Việt Nam

 • Nhà giáo Việt Nam

 • Nhà giáo Việt Nam

 • Nhà giáo Việt Nam

 • Nhà giáo Việt Nam

 • Nhà giáo Việt Nam

 • Khai giảng

 • Khai giảng

 • Khai giảng

 • Khai giảng

 • Khai giảng

 • Khai giảng

 • Hội nghị CBVC

 • Hội nghị CBVC

 • Hội nghị CBVC

 • Hội nghị CBVC

 • Hội nghị CBVC

 • Hội nghị CBVC